Inlägg av Lejla Hastor

Lång väg till EU-medlemskap för Bosnien och Hercegovina

16 maj, 2023

För att Bosnien och Hercegovina ska komma vidare i EU-närmandet måste viktiga reformer genomföras. Sannolikt kommer ett EU-medlemskap att dröja många år till. Sveriges bistånd till västra Balkan bidrar till ländernas EU-närmande och kompletterar EU:s verksamhet men många utmaningar återstår i landets väg mot ett fullvärdigt medlemskap i unionen. Av de sex länderna på västra […]

Hur formas framtidens fredsbygge?

3 februari, 2023

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Mycket tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era, något som diskuteras i en forskningsrapport av Mark Sedra. […]

Total fred i Colombia, är det möjligt?

28 september, 2022

60 år av väpnad konflikt tar inte slut i en handvändning. Nu lanserar Colombias nye president projektet ”Paz Total” – men hur stora är möjligheterna för total fred?

Summertime in Kyiv

4 juli, 2022

More than 100 days after the Russian invasion, the FBA’s support to Ukrainian local authorities continues.

Colombia går till val – samhället håller andan

27 maj, 2022

Fredsfrågan har inte rönt särskilt mycket uppmärksamhet inför det stundande presidentvalet i Colombia. Men den vinnande kandidaten kommer att behöva ta sig an ett bubblande socialt missnöje och driva på arbetet för att befästa freden och säkerheten också i de mest marginaliserade regionerna.

Water can be found in waterfalls

10 februari, 2022

On some summer holidays, in what feels like a pandemic-free galaxy far far away, my family jumped into our trusty Volvo 240 and took off on road trips around Sweden. Not only did these excursions trigger my interest in geography (who can resist mesmerizing names such as Väne-Ryr and Lane-Ryr?), but, and perhaps more surprisingly, […]