Integritetspolicy

FBA har ansvar för allt material på fba-bloggen.se.

Upphovsrätt

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till. Vill du använda material från FBA-bloggen ska du kontakta  kommunikation@fba.se.

Kakor (cookies)

På FBA-bloggen används kakor, eller cookies, för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. En kaka är en textbaserad datafil som webbplatsen begär att få spara i din dator. Vi sparar ingen personlig information med hjälp av kakorna, utan de används för att komma ihåg inställningar du tidigare har gjort när du besökt bloggen. Vi använder också kakor för att samla information och statistik om hur webbplatsens sidor utnyttjas.

Om du inte vill tillåta att kakor sparas kan du ställa in det i din webbläsare. Detsamma gäller om du vill bli informerad varje gång en webbplats begär att få spara en kaka. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på webbplatsen här.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018, och innebär förändringar av behandlingen av dina personuppgifter. Skyddet för din personliga integritet blir starkare och dina rättigheter utökas, förstärks och specificeras i dataskyddsförordningen.

FBA ansvarar för hanteringen av personuppgifter på FBA-bloggen. Den rättsliga grunden som vi har för behandling av personuppgifter är att vi utför uppgifter av allmänt intresse. Det kan till exempel vara att informera om vår verksamhet, en uppgift som framgår av 6 § myndighetsförordningen. Vi kan också behandla personuppgifter utifrån de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse eller avtal. Gallring eller bevarande av personuppgifter sker i enlighet med gällande arkiv-föreskrifter.

Du kan läsa mer om FBA:s uppdrag och vår instruktion i Förordning (2013:727).

Frågor om hantering av personuppgifter kan ställas till FBA:s dataskyddsombud via mejl, dataskyddsombud@fba.se, eller via brev adresserat till Dataskyddsombudet, FBA, Folke Bernadotteakademin, Sandövägen 1, 872 64  Sandöverken.

Du kan läsa mer om dataskyddsreformen hos Datainspektionen, som också tar emot klagomål om dina personuppgifter hanteras fel, trots att du påtalat problemet.

Webbplatsen publicerades den 17 september 2013.