Profilbild Per Olsson Fridh
Per Olsson Fridh 22 mars / 2024

FBA och Nato – konfliktförebyggande, krishantering och säkerhetssamarbete

Den svenska flaggan är nu hissad som nummer 32 utanför Natos högkvarter i Bryssel. Sverige är efter 30 år inom Natos partnerskap för fred nu fullvärdig medlem i Nato.

Sverige blev fullvärdig medlem i Nato den 7 mars 2024. Foto: Nato

Inte bara en militärallians

Nato är en mellanstatlig organisation, en säkerhetspolitisk allians med militär kapacitet. Av de 32 medlemmarna finns våra sen tidigare mest likasinnade länder där vi redan har ett fördjupat samarbete såväl politiskt som försvarsmässigt. Där finns också medlemsländer som vi traditionellt sätt inte samarbetat med lika djupt eller brett.

Det är lätt att föreställa sig, precis som med medlemskapet i EU eller FN, att det kommer finnas delar vi har lätt för och delar vi har svårare för.  

Svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik påverkas i och med medlemskapet, och givet de åtaganden som följer av ett medlemskap kommer även stora delar av den svenska myndighetssfären att påverkas.

En lång rad svenska myndigheter får direkta uppdrag som en konsekvens av medlemskapet och som en ny arena för internationell fred och säkerhet innebär, inte minst i Natos olika kommittéer och arbetsgrupper. FBA är en av dessa myndigheter som nu får delvis nytt uppdrag.  

Nato, som i år firar 75 år, är i sin struktur uppdelad i en militär del och en civil del, där den militära delen är underställd de civila organen, vars huvuduppgift är att fatta beslut om Natos övergripande strategi och politik.

I svensk Nato-debatt har det historiskt varit stort fokus på stadgans artikel 5 som innebär ömsesidiga försvarsgarantier. En väpnad attack mot ett Natoland ses som en attack mot alla medlemsstater om den sker inom Natos territorium. Varje medlemsstat ska ge det stöd som anses nödvändigt till den attackerade medlemmen, vilket kan men måste inte vara militärt.

Organisationens egen kommunikation har också stort fokus på den samlade militära kapaciteten. Kärnvapenfrågan är också mer aktuell än någonsin på grund av Rysslands agerande i vårt närområde. 

Nato är dock mer än så.  

Organisationen har tre kärnuppgifter och förutom avskräckning är också konfliktförebyggande och krishantering samt säkerhetssamarbete del av Natos arbete. Det är i de två senare kärnuppgifterna som FBA kommer ha fokus och det är dit vårt uppdrag är riktat.

FBA arbetar i skärningspunkten mellan svensk utrikes-, säkerhets- och utvecklingspolitik. Vår uppgift är att stödja Utrikesdepartementet i genomförandet av Sveriges åtaganden som Natomedlem. Säkerhetssamarbete omfattar Natos omfattande partnerskap med ett 40-tal länder och organisationer. EU utgör en av Natos viktigaste partners. Ukraina och övriga närområdet är naturligtvis prioriterade partnerländer, men Natos geografiska fokus sträcker sig hela vägen till den indo-pacifiska regionen.  

FBA:s erfarenhet av att arbeta i civil-militära miljöer från exempelvis EU:s och FN:s krishanterings- och fredsinsatser kommer komma väl till pass. Vår expertis inom en rad normativa frågor som rör agendan för kvinnor, fred och säkerhet och unga, fred och säkerhet är efterfrågade också inom Nato och erfarenheter inom konfliktförebyggande så som avväpning och återintegrering och säkerhetssektorreform är högst relevanta i en Nato-kontext.

Vår förmåga att jobba integrerat med frågor som rör fredsbyggande och demokratisk samhällsstyrning kommer att vara viktig. Det handlar i mångt och mycket om den kompetens och verksamhet som FBA genomför idag, men på en ny arena.

Genom vårt arbete med och inom FN, EU och OSSE har vi insyn, förtroende och erfarenheter av både policyarbete i multilateral kontext och stöd på landnivå som samverkar och är ömsesidigt förstärkande. Genom vår existerande verksamhet i exempelvis Ukraina, Moldavien, Georgien, Irak och Somalia har vi kontextkännedom, relationer och erfarenheter att dra på.

FBA som partner till Nato

Det sagt, så finns det självklart mycket vi behöver lära och utveckla för att vara en relevant partner till Nato i prioriterade frågor och bidra till utrikesdepartementet i Natorelaterade policy- och genomförandefrågor. Myndigheten har redan börjat med att sekondera personal till Nato för att driva frågor av politisk prioritet för Sverige, såsom strategisk kommunikation och cybersäkerhet som motvikt till desinformation och stöd till Ukraina.  

På FBA kommer myndighetens arbete med Nato att hållas ihop på samma enhet som idag håller vårt breda stöd till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Här finns det högst relevanta synergier att nyttja, inte minst inom framväxande kunskapsområden inom exempelvis hybrida hot och sårbarheter.  

Genom att kombinera våra gemensamma kunskaper och erfarenheter från våra strategiska partnerskap utgör FBA en del av den svenska samlade utrikes- och säkerhetspolitiken. Nato är nu ytterligare en plattform för det internationella arbetet inom fred, säkerhet och utveckling.  

av Per Olsson Fridh
Profilbild Per Olsson Fridh

Skrivet av Per Olsson Fridh

Fler inlägg av Per Olsson Fridh

Förändring i styrningen av FBA för 2024 

5 januari, 2024

2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

10 december, 2023

Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

A Call for Reconciliation: Seventy-Five Years After Folke Bernadotte

13 oktober, 2023

Seventy-five years ago, Folke Bernadotte was appointed as the first UN peacemaker in the then Arab-Israeli war. A war, a conflict, that has never seen a long-term political solution. The brutal and ruthless events of recent days can never be accepted. It must cease immediately. But now it is also about our ability to see […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]