Profilbild Helen Wilandh
Helen Wilandh 20 januari / 2020

Samarbete ska öka militärens kunskap om konfliktrelaterat sexuellt våld i Västafrika

Politiskt våld och gränsöverskridande konflikter har ökat i Västafrika de senaste åren. Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats i Burkina Faso, Mali, Niger och Nigeria till följd av väpnade attacker och närvaro av kriminella nätverk. Oroligheterna slår hårt mot lokalbefolkningen. För att bekämpa våldsamheterna och främja långsiktig fredlig och hållbar utveckling krävs samordning mellan länderna i regionen.

Den 21 december 2019 hölls ett toppmöte i Abuja, Nigeria, med regerings- och statschefer från den västafrikanska samarbetsorganisationen Economic Community of West African States (ECOWAS). Medlemsländerna antog en regional handlingsplan för perioden 2020-2024 och en budget på över 20 miljarder kronor i syfte att bekämpa terrorism. Medlen ska täcka inköp av utrustning och utbildning av regionens väpnade styrkor. Utbytet av information ska också stärkas.

Antalet invånare i ECOWAS 15 medlemsstater ökar varje år med drygt 10 miljoner – det vill säga en tillväxt motsvarande hela Sveriges befolkning – och väntas nästa år uppgå till 400 miljoner. Fler än hälften är under 18 år. Det är angeläget att skapa stabilitet och förebygga våld med hjälp av stöd till god samhällsstyrning och konfliktförebyggande insatser på regional nivå.

ECOWAS har spelat en viktig roll för att neutralisera spänningar i regionen genom högnivåmedling, fredsinsatser och valobservationsinsatser. I nuläget finns två aktiva fredsinsatser under ledning av EFS, ECOWAS gemensamma fredsbevarande insatsstyrka. Den ena i Guinea-Bissau (ECOMIB) och den andra i Gambia (ECOMIG). Styrkan har tidigare använts för fredsstabilisering i Elfenbenskusten 2002 och i Mali 2012. Den är ett av många instrument för att integrerat och regionalt möta situationen i Västafrika, och kan utgöra ett snabbt och effektivt verktyg om politisk vilja finns.

Sedan 2017 samarbetar FBA med ECOWAS gemensamma fredsbevarande insatsstyrka (ESF) inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete med regionala institutioner söder om Sahara. ESF, som har sitt högkvarter i Nigerias huvudstad Abuja, bildades ursprungligen som en del av ECOWAS insats i Gambia (ECOMIG) inom ramen för den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen, African Peace and Security Architecture (APSA), med stöd av det internationella samfundet.

FBA:s stöd till ESF fokuserar på att öka militära styrkors kunskap om konfliktrelaterat sexuellt våld och deras ansvar gentemot överlevare. Som en del i arbetet har vi genomfört utbildningar i både Gambia och Guinea-Bissau för ESF:s trupper från Ghana, Senegal och Nigeria. Eftersom trupperna roterar är det möjligt att de så småningom förläggs till länder i regionen där konfliktrelaterat sexuellt våld förekommer. På så sätt sprids kunskapen till fler länder.

Samarbetet med ESF är det första i sitt slag, och kräver noggranna förberedelser. Det stöd ESF får från internationella aktörer som EU omfattar inte kvinnor, fred och säkerhet, och FBA har inte tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering för regionala militära styrkor i Afrika på ett sådant interaktivt sätt. Vi vill skapa engagemang och intresse för frågorna och öka förståelsen för att det är viktigt att uppmärksamma kvinnor, män, flickor och pojkars olika behov i arbetet med att hantera och lösa väpnad konflikt.

För att våra utbildningar ska vara så relevanta och kontextanpassade som möjligt, har FBA:s genusspecialister utvecklat ett brädspel som tar upp olika vanligt förekommande scenarios och svåra frågeställningar, vilket ger deltagarna möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper praktiskt.

Hur bör till exempel insatsstyrkan förhålla sig till lokalbefolkningen? Vad händer när en överlevare av sexuellt våld tar kontakt med insatsstyrkan? Vilket ansvar har insatsstyrkan? Och vad bör den göra för att ge bästa möjliga skydd? Deltagarna har varit mycket positiva till metoden eftersom de tvingas ta ställning och reflektera över sitt eget ansvar gentemot lokalbefolkningen.

Genom att arbeta med maktstrukturer och den utbredda machokulturen inom militären, och diskutera sociala normer, bidrar FBA till att värdefull kunskap fortsätter att spridas efter att våra utbildningsinsatser har avslutats.

Jämfört med EU:s och andra aktörers bidrag till ESF är FBA:s stöd småskaligt. Men det har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med dessa känsliga frågor. Vi kan redan skönja ett förändrat arbetssätt när det gäller att integrera ett genusperspektiv i det dagliga arbetet.

Förhoppningen är att det på sikt ska bidra till att motverka könsrelaterat och konfliktrelaterat sexuellt våld i regionen genom att förse regionens huvudsakliga samarbetsorganisation med nödvändiga verktyg och kunskaper.

Första veckan i februari befinner jag mig tillsammans med mina kollegor Julia, Marielle, Teresa och Sara i Gambia för att ta detta viktiga arbete vidare tillsammans med ESF.

av Helen Wilandh
Profilbild Helen Wilandh

Skrivet av Helen Wilandh

Helen Wilandh är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afrika söder om Sahara. Hon var tidigare projektledare för FBA:s arbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Hon har även arbetat för OCHA, FN:s kontor för humanitära frågor, på plats i DRK, Burundi och Schweiz. Hon har också arbetat för SIPRI, Stockholm International Peace and Research Institute, med ett projekt för att stärka civilsamhällets roll i fredsprocessen i Mali.

Fler inlägg av Helen Wilandh

Ingen lätt uppgift att samordna säkerhetsarbetet på en komplex kontinent

18 november, 2019

Efter flera veckors förberedelser blev det nyligen till slut dags för FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder att delta i Afrikanska unionens högnivåmöte i Djibouti, tillsammans med mig som är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afrika söder om Sahara. Mötet ägde rum i huvudstaden Djibouti, som har samma namn som det lilla strategiskt placerade landet […]

Möte med Nobelpristagarens organisation

11 oktober, 2018

Namnet på 2018 års mottagare av Nobels fredspris tillkännagavs nyligen. Priset i år går till den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och den irakiska MR-aktivisten Nadia Murad. De tilldelas priset för sin hårda kamp mot sexuellt och könsrelaterat våld i krig och konflikt. I en intervju med norska tidningen Verdens Gang meddelar doktor Mukwege att han tillägnar […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]