Profilbild Helen Wilandh
Helen Wilandh 1 juli / 2020

Arbetet för fred och säkerhet i Afrika söder om Sahara är viktigare än någonsin under coronakrisen

Med drygt 300 000 fall av covid-19 har den afrikanska kontinenten skonats från ett massivt virusutbrott, med undantag för Sydafrika som står för en tredjedel av fallen. I Ghana, Etiopien och Nigeria, där huvudkontoren för FBA:s partnerorganisationer i Afrika ligger, är läget relativt lugnt jämfört med Europa. Även om det troligen finns en underrapportering i statistiken över antal smittade.

Trots de jämförelsevis låga smittsiffrorna har dessa länder infört kraftiga inhemska restriktioner. Stora delar av samhället har stängts ner. Det har påverkat ländernas ekonomi negativt. Arbetslösheten har ökat, främst inom service- och transportsektorn. En djup ekonomisk svacka är att vänta de kommande åren.

Ländernas förmåga att ta sig ur krisen försämras ytterligare av att penningförsändelserna från utlandet har minskat. Det rör sig främst om pengar som migranter från Ghana, Etiopien och Nigeria, som arbetar i andra länder, skickar hem till släkt och bekanta. I Nigeria uppgick denna typ av penningförsändelser till hela 24 miljarder dollar under 2019, motsvarande 6,5 procent av landets BNP och 83 procent av landets budget samma år. Inte en liten del av budgeten i landet som har Afrikas största ekonomi. Det förutspås nu att dessa försändelser till Afrika som helhet kan komma att sjunka med drygt 23 procent under 2020.

Vidare har det utegångsförbud som råder på många håll inneburit att medborgarna fått svårare att delta i demokratiska processer. Etiopien och Nigeria är två av de nio afrikanska länder som hittills tagit beslut om att skjuta fram val som varit planerade att hållas under 2020.

Ekonomisk kris och inställda val innebär risk för oroligheter. Därför är det viktigt att vi på FBA arbetar vidare med vårt uppdrag att bidra till Sveriges utvecklingssamarbete med Afrika söder Sahara, med fokus på att stödja regionala organisationer på plats som verkar för fred och säkerhet. Vi samarbetar framför allt med Afrikanska unionen – med säte i Addis Abeba i Etiopien – och Economic Community of West African States (ECOWAS) – med säte i Abuja i Nigeria – samt Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) med säte i Accra, Ghana.

En fråga som verkligen har aktualiserats under pandemin är kampen mot sexuellt och könsbaserat våld. På många håll i världen har våldet ökat sedan coronautbrottet började, så även i Afrika. Nedstängningen av samhället och människors isolering i sina hem tycks ha lett till att framför allt kvinnor har blivit mer utsatta. Detta går dock inte obemärkt förbi i Nigeria, där en proteströrelse startat mot våldet och regeringen har tagit situationen på så stort allvar att de utlyst ett nationellt nödläge.

FBA samverkar med KAIPTC i arbetet med att skapa en regionalt anpassad kurs för jämställdhetsrådgivare, där dessa frågor kommer att ingå. Sedan 2017 stödjer FBA även ECOWAS arbete med kvinnor, fred och säkerhet. Ett resultat av arbetet är att ECOWAS avdelning för politiska frågor, fred och säkerhet nu har en särskild kommitté för kvinnor, fred och säkerhet, som under de senaste åren har gått från att ha två medlemmar till nio. Kommittén verkar för att ECOWAS ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet.

Samarbetet med Afrikanska unionen utvecklas också. FBA tittar nu på möjligheterna att i framtiden ha en anställd ständigt stationerad vid Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba, för att kunna upprätthålla ett tätt och kontinuerligt samarbete.

Det kommer att behövas om vi med gemensamma krafter ska kunna bygga upp alla samhällen i regionen igen efter coronakrisen. Med hänsyn till alla människors säkerhet.

av Helen Wilandh
Profilbild Helen Wilandh

Skrivet av Helen Wilandh

Helen Wilandh är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afrika söder om Sahara. Hon var tidigare projektledare för FBA:s arbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Hon har även arbetat för OCHA, FN:s kontor för humanitära frågor, på plats i DRK, Burundi och Schweiz. Hon har också arbetat för SIPRI, Stockholm International Peace and Research Institute, med ett projekt för att stärka civilsamhällets roll i fredsprocessen i Mali.

Fler inlägg av Helen Wilandh

Samarbete ska öka militärens kunskap om konfliktrelaterat sexuellt våld i Västafrika

20 januari, 2020

Politiskt våld och gränsöverskridande konflikter har ökat i Västafrika de senaste åren. Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats i Burkina Faso, Mali, Niger och Nigeria till följd av väpnade attacker och närvaro av kriminella nätverk. Oroligheterna slår hårt mot lokalbefolkningen. För att bekämpa våldsamheterna och främja långsiktig fredlig och hållbar utveckling krävs samordning mellan länderna i […]

Ingen lätt uppgift att samordna säkerhetsarbetet på en komplex kontinent

18 november, 2019

Efter flera veckors förberedelser blev det nyligen till slut dags för FBA:s generaldirektör Sven-Eric Söder att delta i Afrikanska unionens högnivåmöte i Djibouti, tillsammans med mig som är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afrika söder om Sahara. Mötet ägde rum i huvudstaden Djibouti, som har samma namn som det lilla strategiskt placerade landet […]

Möte med Nobelpristagarens organisation

11 oktober, 2018

Namnet på 2018 års mottagare av Nobels fredspris tillkännagavs nyligen. Priset i år går till den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och den irakiska MR-aktivisten Nadia Murad. De tilldelas priset för sin hårda kamp mot sexuellt och könsrelaterat våld i krig och konflikt. I en intervju med norska tidningen Verdens Gang meddelar doktor Mukwege att han tillägnar […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]