Profilbild Emma Skeppström
Emma Skeppström 14 mars / 2017

Medling – ett område med förbättringspotential

I december 2016 hölls det presidentval i Gambia – ett presidentval som fått mycket uppmärksamhet då den sittande presidenten sedan 22 år, Yahya Jammeh, vägrade lämna över makten när han besegrats av oppositionskandidaten Adama Barrow. En period av dialog, medling, påtryckningar och hot om militär intervention från det internationella samfundet påbörjades och resulterade i att Barrow svors in som president den 19 januari 2017 och att Jammeh lämnade landet den 22 januari.

En av de aktörer som var mest aktiv under krisen i Gambia var ECOWAS, en västafrikansk samarbetsorganisation med 15 medlemsstater. ECOWAS bildades 1975 med syfte att främja ekonomiskt samarbete i regionen. Under sina första 15 år hanterade organisationen inte fred- och säkerhetsfrågor, det ansågs vara de enskilda medlemsstaternas angelägenhet. Konflikten i Liberia satte dock denna hållning på prov och under 1990-talet intervenerade organisationen i bland annat Liberia, Sierra Leone och Guinea Bissau.

I Gambia påbörjades organisationens engagemang redan innan valet. I maj besökte ECOWAS Gambia tillsammans med FN och AU för att diskutera med politiska intressenter. Delegationen mottogs dock aldrig av president Jammeh. I juli 2016 besökte organisationen landet på nytt för att undersöka till vilken grad Gambia var redo att hålla presidentval.  Vid båda dessa besök identifierades ett antal utmaningar för möjligheten att hålla fria och rättvisa val. Bland annat presidentkandidaternas ojämlika tillgång till media, begränsad pressfrihet och olagliga arresteringar av oppositionella.

Efter valet, när president Jammeh vägrat avgå, beslutade ECOWAS att försöka medla i konflikten. Medlarna fick bland annat mandat att försöka få Jammeh och Barrow att agera i enlighet med Gambias konstitution, och komma fram till en tidtabell för att makten skulle kunna överlämnas 19 januari 2017. Samtidigt som medling pågick förberedde sig också ECOWAS på att intervenera militärt om så skulle behövas. Med militära styrkor från ett antal av ECOWAS medlemsstater redan inom Gambias gränser beslutade Jammeh sig den 20 januari för att lämna ifrån sig makten.

Tillsammans med andra aktörers engagemang bidrog ECOWAS till en lösning på den pågående krisen i Gambia. ECOWAS har dock sedan tidigare identifierat ett behov av att stärka sin medlingskapacitet. Tidigare erfarenheter organisationen dragit har bland annat visat på ett alltför ad hoc-mässigt arbetssätt samt ett glapp mellan mandat och kapacitet att också ingripa. Som svar på detta har ECOWAS nyligen skapat en enhet dedikerad till medlingsfrågor.

FBA har inom ramen för den svenska strategin för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara fått i uppdrag att bland annat stödja regionala aktörers kapacitet att förebygga och hantera konflikter. ECOWAS och organisationens medlingskapacitet är ett område vi nu undersöker möjligheterna att stödja. Erfarenheterna ifrån Gambia visar att ECOWAS redan gör ett viktigt arbete inom medling men också att det finns förbättringspotential och där hoppas FBA kunna spela en roll.

av Emma Skeppström
Profilbild Emma Skeppström

Skrivet av Emma Skeppström

Emma är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Hon har tidigare arbetat på FBA:s program för säkerhetssektorreform. Hon har även jobbat som säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Afrikas horn, och då särskilt Somalia.

Fler inlägg av Emma Skeppström

På jakt efter afrikanska lösningar på afrikanska konflikter

7 november, 2018

Hur kan Afrikanska unionen (AU) arbeta för att bättre förebygga våldsamma konflikter på kontinenten och lösa befintliga konflikter? Vilket stöd bör omvärlden ge till AU:s fredsarbete? De frågorna diskuterade över 90 deltagare på en konferens, eller forsknings- och policydialog som vi valde att kalla det, som AU och FBA nyligen arrangerade tillsammans. Konferensen hölls vid […]

Dialog och medling ska förebygga valvåld i Västafrika

29 augusti, 2018

Under 2018 genomförs val i 23 afrikanska stater – på lokal, regional eller nationell nivå. Demokratiska val har blivit allt vanligare på den afrikanska kontinenten. Samtidigt rapporteras en ökning av valrelaterat våld. Enligt en studie av Stephanie M. Burchard har mer än hälften av Afrikas stater upplevt någon form av valvåld sedan det kalla krigets […]

Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

17 januari, 2018

I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter. Ett antal försök att bilda regeringar och […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]