Profilbild Emma Skeppström
Emma Skeppström 7 november / 2018

På jakt efter afrikanska lösningar på afrikanska konflikter

Hur kan Afrikanska unionen (AU) arbeta för att bättre förebygga våldsamma konflikter på kontinenten och lösa befintliga konflikter? Vilket stöd bör omvärlden ge till AU:s fredsarbete?

De frågorna diskuterade över 90 deltagare på en konferens, eller forsknings- och policydialog som vi valde att kalla det, som AU och FBA nyligen arrangerade tillsammans. Konferensen hölls vid AU:s högkvarter i Addis Abeba i Etiopien, och samlade både forskare och praktiker som arbetar med fred, säkerhet och konfliktförebyggande i Afrika. Förutom personal från FBA och AU deltog bland annat representanter för olika AU-medlemsländer, viktiga givarländer och tankesmedjor.

Att FBA ska samarbeta med AU slogs fast år 2016, då den svenska regeringen tog beslut om en ny strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Strategin gäller fram till år 2021, och FBA har tillsammans med Sida i uppdrag att arbeta med den. FBA:s uppdrag handlar främst om att stärka kapaciteten inom regionala organisationer som AU att arbeta för fred i Afrika.

Konferensen var ett viktigt led i vårt stöd till AU. En av de många intressanta diskussionerna jag tog del av när jag var på plats handlade om att konfliktförebyggande arbete är så komplicerat att nationella ansträngningar sällan räcker. Regionalt samarbete krävs för att förhindra, och även lösa, dagens konflikter. Här har AU och de övriga regionala organisationerna i Afrika ett ansvar för att få detta att fungera i praktiken. Arbetsfördelningen dem emellan behöver bli tydligare.

På konferensen presenterades också forskning som visar att när en konflikt bryter ut i ett afrikanskt land, lyckas generellt sett medlare som kommer från kontinenten bättre än medlare som inte kommer från Afrika. Det kan bland annat bero på att en medlare som uppfattas komma ”utifrån” inte tillskrivs samma legitimitet som en medlare från ett annat land i samma region. Medlare, oavsett härkomst, som upplevs som partiska lyckas dock sällan i sina försök att få till fredssamtal. För att ha framgång som fredsmedlare gäller således att kunna den specifika kontexten men samtidigt inte uppfattas som för nära själva konflikten, eller rent av som en part däri. Ytterligare ett argument för att AU har en tung roll att spela i fredsansträngningar i Afrika – och att AU måste vara strategiska när de utser sina fredsmedlare.

Vidare diskuterades på konferensen forskningsrön som pekar på att fredsmedlare lyckas bättre om de har stöd av ett team av experter som kan ge råd i viktiga frågor. Teamet bör också representera olika delar av samhället för att få så stor legitimitet och bli så framgångsrikt som möjligt. Det är viktigt att kvinnor inkluderas i fredssamtal, till exempel.

Traditionellt sett har AU främst utsett tidigare presidenter och ministrar i afrikanska länder till fredsmedlare. Nästan alla har varit män. AU borde arbeta för en större mångfald i medlingsteamen, och vara lika strategiska när de utser expertteam för att stötta organisationens fredsmedlare, som när de utser själva medlarna.

Så vad händer nu? Jo, AU ska ta med sig de viktiga lärdomarna från konferensen i sitt arbete. Och FBA kommer fortsatt att finnas där som partner till AU och stödja AU i utvecklingen av deras konfliktförebyggande arbete. Ännu en slutsats från konferensen – omvärldens stöd är viktigt. Men lösningarna måste komma inifrån.

 

av Emma Skeppström
Profilbild Emma Skeppström

Skrivet av Emma Skeppström

Emma är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Hon har tidigare arbetat på FBA:s program för säkerhetssektorreform. Hon har även jobbat som säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Afrikas horn, och då särskilt Somalia.

Fler inlägg av Emma Skeppström

Dialog och medling ska förebygga valvåld i Västafrika

29 augusti, 2018

Under 2018 genomförs val i 23 afrikanska stater – på lokal, regional eller nationell nivå. Demokratiska val har blivit allt vanligare på den afrikanska kontinenten. Samtidigt rapporteras en ökning av valrelaterat våld. Enligt en studie av Stephanie M. Burchard har mer än hälften av Afrikas stater upplevt någon form av valvåld sedan det kalla krigets […]

Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

17 januari, 2018

I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter. Ett antal försök att bilda regeringar och […]

Demokratin testas i Kenya

5 september, 2017

Fredagen den 1 september hände något unikt i Kenya. En domstol ogiltigförklarade presidentvalet som hölls i augusti 2017. Val har ogiltigförklarats eller ställts in i Afrika tidigare men detta var första gången som en oppositionskandidat lyckades att genom domslut ogiltigförklara ett val. Kenya måste nu hålla nyval inom 60 dagar. Beslutet från domstolen är positivt […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]