Profilbild Emma Skeppström
Emma Skeppström 29 augusti / 2018

Dialog och medling ska förebygga valvåld i Västafrika

Under 2018 genomförs val i 23 afrikanska stater – på lokal, regional eller nationell nivå. Demokratiska val har blivit allt vanligare på den afrikanska kontinenten. Samtidigt rapporteras en ökning av valrelaterat våld.

Enligt en studie av Stephanie M. Burchard har mer än hälften av Afrikas stater upplevt någon form av valvåld sedan det kalla krigets slut. Enligt en nyligen publicerad bok av Mimmi Söderberg Kovacs och Jesper Bjarnesen kan en anledning till detta vara att flerpartisystem öppnar för större konkurrens bland partierna och att valresultat blivit allt viktigare för att få eller behålla makten. Därmed blir också resultaten mer omtvistade.

Valrelaterat våld behöver inte nödvändigtvis innebära utbredda våldsamheter utan kan likaväl handla om enskilda händelser, trakasserier eller metoder för att skrämma personer till att agera på ett särskilt sätt – vilket även många västländer upplevt på senare år. Gemensamt för dessa metoder är dock att de på ett eller annat sätt syftar till att påverka valprocessen eller valresultatet. Valvåld utgör därför ett allvarligt hot mot demokratin.

ECOWAS, den regionala samarbetsorganisationen i Västafrika, har ett uppdrag att arbeta i sina medlemsstater inför och under ett val. Detta inkluderar bland annat valobservation. Då det finns flera exempel på valrelaterat våld inom medlemsstaterna har ECOWAS bestämt sig för att också försöka arbeta förebyggande med dessa frågor.

Inom ramen för FBA:s uppdrag i Sveriges regionala strategi för Afrika söder om Sahara samarbetar FBA och ECOWAS om hur dialog och medling kan användas för att förebygga valrelaterat våld. På FBA finns både expertis i dialog och medling och val. Här har FBA därför en möjlighet att kombinera två av sina kunskapsområden för att stödja en samarbetspartner.

Samarbetet är långsiktigt men fokuserar i år på ett antal workshoppar i Nigeria, Mali och Guinea Bissau. Tanken är att öka både ECOWAS och medlemsstaternas kapacitet att förebygga valrelaterat våld. Vid workshopparna deltar aktörer från departement och myndigheter, politiska partier och civilsamhället. Medan de nationella eller regionala aktörerna bidrar med landspecifik kunskap så tillhandahåller FBA kunskap om dialog och medling samt valvåld. Teknisk rådgivning, exempelvis hur olika aktörer kan agera medlare, varvas med möjligheter att diskutera utmaningar i landet i fråga och möjliga vägar framåt.

Workshopparna har också gett olika aktörer, som inte vanligtvis arbetar tillsammans, möjlighet att mötas och skapa nätverk. Något som de kan bygga vidare på efter våra dagar tillsammans. För ECOWAS del ökar möjligheterna till samarbete med lokala aktörer samtidigt som kompetensen på de respektive landskontoren höjs. ECOWAS blir också bättre rustat inför de valobservationsinsatser som planeras.

FBA:s bidrag är naturligtvis bara en liten pusselbit när det kommer till att förhindra valrelaterat våld på den afrikanska kontinenten. Det huvudsakliga ansvaret ligger hos de parter som är involverade i valprocessen och som använder sig av valvåld i någon form. Vi ska dock göra vårt bästa för att skapa utrymme för dialog om de frågor som riskerar att skapa spänningar och på så sätt bidra konstruktivt till aktuella valprocesser. Vår förväntan är att samarbetet med ECOWAS stärks under de kommande åren och att vi i framtiden kan bidra till större insatser inom detta område.

Om du vill läsa mer om valvåld i afrikanska val rekommenderas boken Violence in African Elections: Between Democracy and Big Man Politics, som Mimmi Söderberg Kovacs, FBA:s programchef för forskning och utveckling, varit redaktör för, samt Stephanie Burchards bok Electoral Violence in Sub-Saharan Africa: Causes and Consequences.

av Emma Skeppström
Profilbild Emma Skeppström

Skrivet av Emma Skeppström

Emma är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Hon har tidigare arbetat på FBA:s program för säkerhetssektorreform. Hon har även jobbat som säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Afrikas horn, och då särskilt Somalia.

Fler inlägg av Emma Skeppström

På jakt efter afrikanska lösningar på afrikanska konflikter

7 november, 2018

Hur kan Afrikanska unionen (AU) arbeta för att bättre förebygga våldsamma konflikter på kontinenten och lösa befintliga konflikter? Vilket stöd bör omvärlden ge till AU:s fredsarbete? De frågorna diskuterade över 90 deltagare på en konferens, eller forsknings- och policydialog som vi valde att kalla det, som AU och FBA nyligen arrangerade tillsammans. Konferensen hölls vid […]

Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

17 januari, 2018

I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter. Ett antal försök att bilda regeringar och […]

Demokratin testas i Kenya

5 september, 2017

Fredagen den 1 september hände något unikt i Kenya. En domstol ogiltigförklarade presidentvalet som hölls i augusti 2017. Val har ogiltigförklarats eller ställts in i Afrika tidigare men detta var första gången som en oppositionskandidat lyckades att genom domslut ogiltigförklara ett val. Kenya måste nu hålla nyval inom 60 dagar. Beslutet från domstolen är positivt […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]