Profilbild Emma Skeppström
Emma Skeppström 30 september / 2015

Lokalt ägarskap – lättare sagt än gjort?

Jag har fått ett uppdrag. Ett, enligt mig, ganska svårt uppdrag. Jag ska skriva en handbok för rådgivare inom säkerhetssektorreform. Och här sitter jag nu och funderar över paradoxen av att skicka ut rådgivare för att stödja en process som många gånger initierats av givarsamhället och samtidigt förespråka att en av de viktigaste principerna i denna typ av stöd är lokalt ägarskap. Hur går det ihop? Men jag ska ta det från början.

Säkerhetssektorreform (SSR) är en politisk process inom vilken alla de säkerhetsstrukturer, formella och informella, som finns i ett land reformeras. Det handlar om enskilda aktörer som militär och polis, tull, domstolar, kriminalvård etc, men också om de institutioner som är satta att kontrollera och övervaka säkerhetssektorn (parlament, regering, ombudspersoner osv).

Säkerhetssektorreform är på många sätt lik andra typer av reformer inom den offentliga sektorn men är allt som oftast känsligare då en reformering av säkerhetssektorn förändrar maktbalanser och vem det är som kontrollerar våldsmonopolet i ett land.

I och med att SSR har blivit en allt vanligare del av de statsbyggnadsprocesser vi stöttar i konflikt- och postkonfliktländer har också förekomsten av rådgivare inom detta område ökat. Och här sitter jag nu alltså och funderar. Funderar över rådgivarens roll och hur den går ihop med principen om lokalt ägarskap. Den som säger att det är våra partners som ska driva reformprocessen, med oss som stöd om så efterfrågas. Genom att sända ut rådgivare blir en ju direkt involverad i den lokala processen och här gäller det därför att hålla tungan rätt i mun för att inte frångå sin roll och istället börja genomföra reformprocesser.

Komplexiteten i begreppet lokalt ägarskap handlar naturligtvis också om vem som egentligen kan representera ett lokalt ägarskap. Är det de officiella företrädare som vi allt som oftast interagerar med eller är det befolkningen i stort? Är alla grupper av befolkningen representerade?

Som rådgivare i en SSR-process är det naturligtvis omöjligt att ta ansvar för ägarskap på alla nivåer och i alla delar av en process men alla kan bidra till något. Ibland kan det kanske vara tillräckligt att stanna upp och ställa sig ett antal frågor. Vem är det som fattar beslut? Vem sätter agendan och vem prioriterar mellan olika val? Vem äger resultaten av en process? På så sätt kommer vi åtminstone en liten bit på väg.

I samma stund som jag skrivit ner detta, tänker jag att vem är jag att sitta och definiera vad lokalt ägarskap är och hur vi ska bli bättre på att öka det? Och där är den igen, paradoxen. Att här sitter jag i Sverige och försöker komma fram till svar som kanske egentligen borde formuleras av någon annan.

Vikten av att lyssna och i dialog komma fram till hur vi bäst kan stödja är uppenbar. Att vara en god lyssnare är därför en av de viktigaste egenskaperna när en iklär sig den rådgivande rollen.

av Emma Skeppström
Profilbild Emma Skeppström

Skrivet av Emma Skeppström

Emma är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Hon har tidigare arbetat på FBA:s program för säkerhetssektorreform. Hon har även jobbat som säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Afrikas horn, och då särskilt Somalia.

Fler inlägg av Emma Skeppström

På jakt efter afrikanska lösningar på afrikanska konflikter

7 november, 2018

Hur kan Afrikanska unionen (AU) arbeta för att bättre förebygga våldsamma konflikter på kontinenten och lösa befintliga konflikter? Vilket stöd bör omvärlden ge till AU:s fredsarbete? De frågorna diskuterade över 90 deltagare på en konferens, eller forsknings- och policydialog som vi valde att kalla det, som AU och FBA nyligen arrangerade tillsammans. Konferensen hölls vid […]

Dialog och medling ska förebygga valvåld i Västafrika

29 augusti, 2018

Under 2018 genomförs val i 23 afrikanska stater – på lokal, regional eller nationell nivå. Demokratiska val har blivit allt vanligare på den afrikanska kontinenten. Samtidigt rapporteras en ökning av valrelaterat våld. Enligt en studie av Stephanie M. Burchard har mer än hälften av Afrikas stater upplevt någon form av valvåld sedan det kalla krigets […]

Den svaga statens utmaningar – konflikter på flera nivåer i Somalia

17 januari, 2018

I över 20 år har Somalia härjats av konflikter och saknat en centralregering med kontroll över hela landet. Konflikterna och statens bristande närvaro har haft stora effekter på livet för befolkningen. Det handlar bland annat om bristande ekonomisk säkerhet, tillgång till hälsa, skydd mot våld och mänskliga rättigheter. Ett antal försök att bilda regeringar och […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]