Profilbild Sven-Eric Söder
Sven-Eric Söder 17 september / 2013

Det 21:a århundradet är ett dåligt århundrade för personer med starkt kontrollbehov

Orden är från Alec Ross, ”tech guru” till den f.d. amerikanske utrikesministern Hillary Clinton.

Jag tycker att citatet drastiskt men samtidigt tydligt fångar villkoren för kommunikation i dagens globala värld.

Vi på Folke Bernadotteakademin är nu också stolta över att presentera vår FBA-blogg. Vi lanserar bloggen för att vi är övertygade om att det finns ett intresse i vida kretsar för vårt arbete samtidigt som vi själva också känner ett stort ansvar för att öppet och transparent kommunicera vår verksamhet.

Välkommen till FBA-bloggen!

Idag samma dag, som vi lanserar vår blogg, är det 65 år sedan Folke Bernadotte mördades i Jerusalem under sitt uppdrag som FN:s förste medlare.

Efter en intensiv skytteldiplomati har USA:s utrikesminister John Kerry lyckats få israeler och palestinier att återvända till förhandlingsbordet. På dagordningen står nu, som så många gånger tidigare, de kända men svåra frågorna om bland annat framtida gränser, Jerusalems status och de palestinska flyktingarnas rättigheter. Frågor som också var aktuella för 65 år sedan när greve Folke Bernadotte som FN:s förste medlare försökte att nå en lösning på konflikten mellan israeler och palestinier.

Folke Bernadottes intensiva och modiga arbete för att finna en lösning på en av världens mest svårlösta konflikter kom att kosta honom livet. Idag för exakt 65 år sedan mördades han i ett bakhåll i den israelkontrollerade sektorn av Jerusalem. Förövarna tillhörde Lohamei Herut Yisrael (LEHY), en organisation som också gick under namnet ”The Stern Gang”. Orsaken till mordet var att LEHY ansåg att Bernadotte stod i vägen för en israelisk annektering av Jerusalem och judisk kontroll av hela Palestina. Av allt att döma gjorde de israeliska myndigheterna inga större ansträngningar att lösa mordet. Till dags dato har heller ingen förövare lagförts. 1995 – nästan ett halvsekel efter Bernadottes död – fördömde emellertid dåvarande utrikesministern Shimon Peres å den israeliska regeringens vägnar i starka ordalag mordet vid en ceremoni i Tel Aviv.

När Folke Bernadotte tog på sig uppgiften att medla i Mellanöstern hade han inga djupare kunskaper om regionen. Däremot var han en dokumenterat god förhandlare och organisatör och han besatt ett sort mått av empati och vad vi idag kallar för social kompetens. Egenskaper som han med stor framgång praktiserat tre år tidigare i andra världskrigets slutskede, när han med fara för eget liv ledde aktionen med de Vita bussarna och räddade tusentals personer från nazisternas koncentrationsläger i Tyskland.

När Bernadotte accepterade medlaruppdraget så möttes han inledningsvis av relativt stor skepticism. Kritikerna pekade dels på att han inte hade någon större erfarenhet av Mellanöstern och dels på att konflikten redan betraktades som mycket svår och djup. Frågan som många ställde var vad en adelsman från Norden skulle kunna uträtta i denna politiska oroshärd, men samtidigt ingav räddningsinsatsen med de Vita bussarna förtroende.

Ganska snart så tvingades dock många tvivlare ge Bernadotte erkänsla för med vilket allvar han tog sig an uppgiften och för sin utomordentligt hårda arbetsinsats. På kort tid skapade han respekt i båda lägren för både sig och sitt uppdrag, men han fick också farliga fiender. Fiender, som det skulle visa sig, inte skydde några medel. Till detta ska läggas att det var första gången världssamfundet utsåg en medlare och direkt ingrep i en konflikt. Stödet från världsorganisationen var dock vacklande och FN-resolutionen som låg till grund för uppdraget gav inte Bernadotte några konkreta maktmedel.

Vad som skulle skett om Folke Bernadotte inte mördats är naturligtvis omöjligt att svara på. Vi vet emellertid att hans insats i några viktiga avseenden haft stor betydelse för Mellanöstern. Hans arbete kan och bör därför ses i annan dager än vad som var fallet i slutet av 1940-talet.

Bernadottes medlingsinsats kom att lägga grunden för FN:s första fredsoperation, UNTSO (United Nations Supervision Truce Organization). Insatsen är fortvarande aktiv, vilket understryker betydelsen av långsiktigt engagemang, och bemannas delvis av svenska officerare. Missionens huvudsakliga syfte har varit, och är, att övervaka ingångna avtal samt fungera som mellanhand mellan parterna för att förebygga potentiella konflikter. Idag övervakar UNTSO vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Folke Bernadottes gedigna erfarenhet av humanitära insatser innebar också att han tidigt insåg behovet av att stödja de hårt utsatta palestinska flyktingarna. Arbetet blev inledningen till etableringen av UNWRA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) . Även UNWRA är aktivt i våra dagar och spelar en mycket viktig roll för miljoner palestinier.

Under sin korta tid som medlare lyckades Bernadotte under sommaren 1948 förhandla fram en vapenvila. Det avtalet kom att lägga grunden för 1949 års vapenstilleståndsavtal som förhandlades fram av Bernadottes medarbetare och efterföljare, den amerikanske diplomaten Ralph Bunche. Den prestationen kom att ge Bunche Nobels fredspris 1950.

Nu, 65 år efter mordet på Folke Bernadotte, kan vi konstatera att frågorna som han och hans medarbetare försökte lösa i stor utsträckning är desamma som de nuvarande chefsförhandlarna Tzipi Livni och Saeb Erekat har på sitt bord. Mycket har naturligtvis förändrats sedan 1948 men lika lite då som nu är våld svaret på de utestående frågorna.

Idag på årsdagen av mordet på Folke Bernadotte minns vi honom för hans utomordentliga och självuppoffrande humanitära arbete under andra världskriget och hans insatser i Mellanöstern under mycket svåra förhållanden.

Folke Bernadotte är utan tvekan tillsammans med Raoul Wallenberg och Dag Hammarskjöld en av Sveriges största humanitära förgrundsgestalter .

Förra året uppmärksammades Raoul Wallenbergs enastående insatser under andra världskriget för att rädda judar i Ungern undan nazisterna. Raoul Wallenberg hyllas på de institutioner runt om i världen som påminner oss om Förintelsen och om de fasansfulla brott som begicks. Det är hög tid att Folke Bernadotte tillerkänns samma uppmärksamhet och erkänsla för sina insatser. Folke Bernadotte har sin rättmätiga plats vid sidan av Raoul Wallenberg. Båda inspirerar än i dag och både måste ges möjligheter att inspirera i framtiden.

Not: Idag högtidlighåller Folke Bernadotteakademin och Sveriges Generalkonsulat i Jerusalem minnet av Folke Bernadotte vid en ceremoni i Jerusalem.

av Sven-Eric Söder
Profilbild Sven-Eric Söder

Skrivet av Sven-Eric Söder

Generaldirektör för FBA. Har tidigare arbetat som pressekreterare i Försvarsdepartementet och statssekreterare i Utrikes- och Näringsdepartementen. Har också erfarenhet från det privata näringslivet som kommunikationsdirektör för Pfizer AB. Var med och startade Olof Palmes Internationella Center där han arbetat som Östeuropahandläggare och sedermera som chef för centret.

Fler inlägg av Sven-Eric Söder

Vi lever i en tid där det finns grogrund för våld och konflikt

12 januari, 2021

Det hävdas ofta vid en betraktelse av världen att just vi, just nu upplever en tidsperiod av avgörande förändringar – eller ett paradigmskifte om vi så vill. Det är inte alltid sant. Men just nu tror jag att vi på goda grunder kan hävda att vi genomlever en tid med avgörande historiska förändringar. Som alltid […]

Till minne av Folke Bernadotte och 70 år av FN-insatser för fred

29 maj, 2018

En kikare, en dagbok och några FN-medaljer. Föremålen representerar vakande ögon i konfliktdrabbade länder, nedtecknade personliga reflektioner om utvecklingen på marken och den symboliska belöningen för väl genomfört uppdrag i fredens tjänst. På medaljens baksida står ”In the service of peace”. När en porträttbyst av Folke Bernadotte i dag avtäcks i Den goda gärningens rum i Sveriges Riksdag […]

Almedalsveckan – ett viktigt verktyg i arbetet för fred

10 juli, 2016

De senaste dagarna har jag tillbringat på Almedalsveckan i Visby, mest känd som ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter och föra intressanta diskussioner. Dessutom ger veckan, med nästan 4000 programpunkter, en återblick av det gångna året inom en rad politikområden – lika mycket som det ger en indikation på vilka frågor som kan komma […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]