Profilbild Sven-Eric Söder
Sven-Eric Söder 29 maj / 2018

Till minne av Folke Bernadotte och 70 år av FN-insatser för fred

En kikare, en dagbok och några FN-medaljer. Föremålen representerar vakande ögon i konfliktdrabbade länder, nedtecknade personliga reflektioner om utvecklingen på marken och den symboliska belöningen för väl genomfört uppdrag i fredens tjänst. På medaljens baksida står ”In the service of peace”.

När en porträttbyst av Folke Bernadotte i dag avtäcks i Den goda gärningens rum i Sveriges Riksdag kommer dessa föremål att placeras tätt intill, för att sätta personen som utsågs till FN:s första medlare i sitt rätta, historiska sammanhang. Symboliken berättar om 70 år av FN-ledda internationella fredsinsatser.

Greve Folke Bernadotte var FN:s första medlare och den allra första FN-ledda fredsinsatsen, UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), etablerades för att stödja honom i hans utsatta och svåra arbete. Det är till minne av det beslutet i FN:s säkerhetsråd, den 29 maj 1948, som världen högtidlighåller International Day of UN Peacekeepers. Samma dag firar vi i Sverige Veterandagen, som från och med i år är en allmän flaggdag. Den här gången sker ett särskilt uppmärksammande av Folke Bernadottes gärning på Djurgården. FBA, Försvarsmakten och Svenska FN-förbundet kommer bland annat med hjälp av utställningar att berätta om människorna som deltog i FN:s första fredsinsats.

UNTSO:s uppgifter har varierat över tid men har i huvudsak bestått i att övervaka ingångna avtal, till exempel vapenstilleståndet mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalet mellan Israel, Egypten och Jordanien. Insatsen arbetar också för att minska spänningarna i regionen och förebygga konflikter.

Folke Bernadotte skrev in sig i FN-historien genom att, trots att många avrådde honom, tacka ja till att medla i konflikten mellan Israel och de arabiska grannländerna. Han var mycket ödmjuk inför det svåra uppdraget, och bedömde möjligheterna att lyckas som mindre än en procent. I sin egen bok Istället för vapen skriver han ”att jag till sist beslöt mig för att acceptera, berodde främst på, att jag i följd av frågans allvarliga karaktär inte ansåg mig ha rätt att spara på mina krafter.”

I november 1947 hade FN presenterat en plan för att dela det brittiska mandatet Palestina i en arabisk och en judisk stat med Jerusalem under fortsatt internationell kontroll. Denna plan accepterades varken av de palestinska araberna eller omkringliggande arabstater. I maj 1948, precis innan det brittiska styret skulle ha upphört, utropade den israeliska staten självständighet. Trupper från Egypten, Jordanien, Syrien och Irak gick direkt till angrepp, med visst stöd av Saudiarabien och Jemen.

Den 29 maj 1948 krävde FN:s säkerhetsråd i resolution 50 ett omedelbart slut på våldet samtidigt som man beslutade sig för att sända egen personal till konfliktområdet. Därmed var den första FN-ledda fredsinsatsen ett faktum. FN:s förhandlare och militära observatörer skulle övervaka och säkra vapenvilan, men perioderna av eldupphör blev få och korta. Den 17 september 1948 mördades Folke Bernadotte i ett bakhåll i Jerusalem. Bakom dådet låg den underjordiska judiska extremistgruppen kallad Sternligan.

Trots att det svåra medlingsuppdraget i och med detta brutala slut blev kort så lyckades Folke Bernadotte åstadkomma mycket. Han och hans medarbetare förhandlade fram ett eldupphör-avtal, utarbetade två fredsplaner, lyfte in de många flyktingarnas behov och rättigheter i fredsprocessen samt bidrog till utvecklingen av FN:s hjälporganisation för de palestinska flyktingarna, UNRWA. Hans död skakade om stora delar av världen, men minnet av Folke Bernadotte lever vidare; genom de institutioner som bär hans namn, genom de FN-insatser som än idag pågår i Palestina och Mellanöstern och genom det oförtröttliga och riskfyllda fredsarbete som genomförs över hela världen.

I Den goda gärningens rum påminns vi genom kikaren om FN-personal som från observationsposter övervakar vapenstillestånd och efterlevnad av fredsavtal i känsliga gränsområden. I dagböcker samlas uppgifter om fredsarbetet. Dokumentation som utgör ovärderliga källor för att vi i efterhand ska kunna förstå vad som hände i olika konflikter och hur FN:s personal agerade och kände. I Fredsarkivet samlar FBA i dag dessa berättelser i digital form till nytta för bland annat forskare. Medaljen är symbolen för dem som deltagit i fredsinsatser. Den verkliga belöningen är ofta långt större. Det kan handla om att uppleva mening och en känsla av att göra nytta. Det kan vara minnen av möten med en både modig och gästvänlig befolkning i ett konfliktdrabbat land. Många som har haft ett uppdrag i fredens tjänst ser med stor ödmjukhet på sitt bidrag, precis som Folke Bernadotte. Idag hedrar vi honom och alla som i 70 år har verkat för att bevara internationell fred och säkerhet.

av Sven-Eric Söder
Profilbild Sven-Eric Söder

Skrivet av Sven-Eric Söder

Generaldirektör för FBA. Har tidigare arbetat som pressekreterare i Försvarsdepartementet och statssekreterare i Utrikes- och Näringsdepartementen. Har också erfarenhet från det privata näringslivet som kommunikationsdirektör för Pfizer AB. Var med och startade Olof Palmes Internationella Center där han arbetat som Östeuropahandläggare och sedermera som chef för centret.

Fler inlägg av Sven-Eric Söder

Vi lever i en tid där det finns grogrund för våld och konflikt

12 januari, 2021

Det hävdas ofta vid en betraktelse av världen att just vi, just nu upplever en tidsperiod av avgörande förändringar – eller ett paradigmskifte om vi så vill. Det är inte alltid sant. Men just nu tror jag att vi på goda grunder kan hävda att vi genomlever en tid med avgörande historiska förändringar. Som alltid […]

Almedalsveckan – ett viktigt verktyg i arbetet för fred

10 juli, 2016

De senaste dagarna har jag tillbringat på Almedalsveckan i Visby, mest känd som ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter och föra intressanta diskussioner. Dessutom ger veckan, med nästan 4000 programpunkter, en återblick av det gångna året inom en rad politikområden – lika mycket som det ger en indikation på vilka frågor som kan komma […]

Diplomatutbildning i Palestina – viktigt bidrag till fred

1 april, 2016

Den 16 mars flög jag in över Tel Aviv och Ben-Gurion–flygplatsen. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Den här gången kom jag direkt från Turkiet och Ankara. Lite längre flygresor erbjuder goda möjligheter att läsa. På vägen från Ankara läste jag Brian Urquharts fantastiska biografi över FN-legenden Ralph Bunche, som under sin livsgärning […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]