Profilbild Sven-Eric Söder
Sven-Eric Söder 12 januari / 2021

Vi lever i en tid där det finns grogrund för våld och konflikt

Det hävdas ofta vid en betraktelse av världen att just vi, just nu upplever en tidsperiod av avgörande förändringar – eller ett paradigmskifte om vi så vill. Det är inte alltid sant. Men just nu tror jag att vi på goda grunder kan hävda att vi genomlever en tid med avgörande historiska förändringar.

Som alltid är den ekonomiska utvecklingen i världen formerande, och den ekonomiska utvecklingen är i stor utsträckning beroende av den tekniska utvecklingen. Kina utmanar i rask takt USA som världens främsta ekonomiska stormakt. Enligt den brittiska tankesmedjan Centre for Economics and Business Research (CEBR) kommer Kina att redan 2028 passera USA som världens största ekonomi. Det är fem år snabbare än vad som tidigare prognostiserats. Orsaken är den pågående pandemin som gett Kina relativa fördelar visavi USA och västvärlden.

Jag noterade nyligen också att Kinas utrikesminister Wang Yi fullföljde en trettioårig tradition genom att inleda året med en rundresa i Afrika. Det kinesiska intresset är ett tydligt exempel på hur landet över tid målmedvetet och uthålligt har bedrivit en politik som syftar till ökat inflytande, och att steg för steg rita om den geopolitiska kartan i världen.

Vi lever också i en tid då de internationella multilaterala systemen utmanas. Faran är på långt när över i och med Donald Trumps sorti från Vita huset. Demokratiska värderingar och institutioner ifrågasätts. Klimatkrisen fortskrider utan att det finns en verkningsfull global politik på plats som kan vända utvecklingen. I pandemins spår ökar fattigdom och ojämlikhet. Världsbanken räknar med att 2030 kommer två tredjedelar av världens allra fattigaste att leva i fragila miljöer med våld och konflikt. Vad dessa förändringar innebär explicit för fred och säkerhet i världen är naturligtvis svårt att sia om. Däremot står det utom allt tvivel att vi lever i en tid där det finns grogrund för våld och konflikt.

När pandemin bröt ut försökte FN:s generalsekreterare António Guterres gripa tillfället och uppmana till ett globalt eldupphör i världens konflikter. Resultatet blev tyvärr nedslående. Istället för ett globalt eldupphör har ett antal nya eller ”nygamla” konflikter blossat upp, som i exempelvis Etiopien och Nagorno-Karabach.

På grund av låsningarna i säkerhetsrådet är FN i övrigt i stor utsträckning hänvisat till att försöka hantera konflikter av begränsat storpolitiskt intresse. Organisationen har haft svårt att spela någon avgörande roll i Ukraina, Israel-Palestina, Afghanistan eller i Irak. Samtidigt som FN står för betydande insatser i exempelvis Centralafrikanska republiken, Demokratisk republiken Kongo och Somalia.

Det är i det här sammanhanget jag vill se FBA:s verksamhet och erbjudande.

I en allt mer osäker värld där utmaningarna att lösa befintliga konflikter är betydande, riskerna för nya konflikter är överhängande, och de multilaterala organisationerna brottas med stora problem, är behovet av expertis och relevant ”know-how” stort. Utvecklingen i världen drivs av kunskap. Förmågan att förebygga och lösa konflikter är naturligtvis inget undantag.

Förändring och utveckling förutsätter ekonomiska resurser. Men det är inte tillräckligt. Hållbar, långsiktig utveckling förutsätter också relevant kunskap.

FBA är naturligtvis en liten aktör med i sammanhanget begränsade resurser. Det är emellertid min erfarenhet att många avgörande förändringsprocesser är beroende av drivna och kompetenta ledare och förändringsagenter. Arbetet med att vända negativa spiraler och ge förutsättningar till en positiv utveckling för fred och säkerhet utgör inget undantag. Det är min övertygelse att FBA och vår expertis stärker det svenska biståndet och gör skillnad i samverkan med andra aktörer internationellt.

av Sven-Eric Söder
Profilbild Sven-Eric Söder

Skrivet av Sven-Eric Söder

Generaldirektör för FBA. Har tidigare arbetat som pressekreterare i Försvarsdepartementet och statssekreterare i Utrikes- och Näringsdepartementen. Har också erfarenhet från det privata näringslivet som kommunikationsdirektör för Pfizer AB. Var med och startade Olof Palmes Internationella Center där han arbetat som Östeuropahandläggare och sedermera som chef för centret.

Fler inlägg av Sven-Eric Söder

Till minne av Folke Bernadotte och 70 år av FN-insatser för fred

29 maj, 2018

En kikare, en dagbok och några FN-medaljer. Föremålen representerar vakande ögon i konfliktdrabbade länder, nedtecknade personliga reflektioner om utvecklingen på marken och den symboliska belöningen för väl genomfört uppdrag i fredens tjänst. På medaljens baksida står ”In the service of peace”. När en porträttbyst av Folke Bernadotte i dag avtäcks i Den goda gärningens rum i Sveriges Riksdag […]

Almedalsveckan – ett viktigt verktyg i arbetet för fred

10 juli, 2016

De senaste dagarna har jag tillbringat på Almedalsveckan i Visby, mest känd som ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter och föra intressanta diskussioner. Dessutom ger veckan, med nästan 4000 programpunkter, en återblick av det gångna året inom en rad politikområden – lika mycket som det ger en indikation på vilka frågor som kan komma […]

Diplomatutbildning i Palestina – viktigt bidrag till fred

1 april, 2016

Den 16 mars flög jag in över Tel Aviv och Ben-Gurion–flygplatsen. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Den här gången kom jag direkt från Turkiet och Ankara. Lite längre flygresor erbjuder goda möjligheter att läsa. På vägen från Ankara läste jag Brian Urquharts fantastiska biografi över FN-legenden Ralph Bunche, som under sin livsgärning […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]