Profilbild Stefan Åström
Stefan Åström 8 oktober / 2013

Best Course Ever!

När jag skriver detta, är jag åter tillbaka i den vardagliga lunken på FBA efter två intensiva kursveckor till bredden fyllda med DDR i alla dess former och aspekter. Och jag lovar, DDR har många former och aspekter! Även denna gång, märkligt nog, känns det som om vi som planerat och genomfört kursen kan utbrista, precis enligt samma logik som Olympiakommitténs tidigare president Best course ever!

Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter (DDR) har sedan murens fall kommit att utgöra en integrerad del av de flesta övergångar från krig till fred. Lite beroende på hur man räknar har det sedan slutet på 80-talet påbörjats över 60 DDR-program runt jorden, med mer än en miljon deltagare. Lyckad ekonomisk, social och politisk återanpassning av stridförande kombattanter kan ofta på ett avgörande sätt bidra till stabilitet i ett land söndertrasat av krig och konflikt.

BCentauros15bloggEfter att under nästan ett decennium befunnit mig i fält i Latinamerika känns det som en ynnest att under de sista tre åren ha fått möjligheten att på FBA kunna bidra till DDR-programmets verksamhet med de brokiga och mångskiftande erfarenheter som verkligheten utanför Sverige tenderar att tvinga på en. Att behovet av DDR-kompetens fortsatt är stort visas också av att vi även i år fick många sökande till kursen. Av de totalt 130 personer som sökte kursen var 40 FN-personal, vilket också visar på stort förtroende från FN för vår DDR-kurs. Den DDR-doktrin som FN utarbetat med bl.a. Sveriges stöd utgör ett viktigt bidrag i utformandet av kursen. Jag tror att en bidragande orsak till populariteten är att vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar som vapenförstöring, som bilden ovan visar. Många som gått kursen berättar att just de praktiska övningarna är det som bidrar till en djupare förståelse för hur väl genomförd DDR konkret kan bidra till förbättrade villkor för människor som genomlevt krig och våld.

Ett annat jobb som nu äntligen har gått i mål är den nya hemsidan för Integrated DDR Training Group, IDDRTG. IDDRTG är det samarbetsorgan där 16 stycken utbildningsinstitutioner inom DDR deltar för att koordinera sina utbildningsinsatser, utbyta erfarenheter och samtidigt vara en resurs för alla som är intresserade av att förkovra sig i dessa frågor. Här måste en eloge ges till vår tidigare medarbetare Frida Lundström som gjort ett hästjobb för att få allt detta på plats.

Det är bara några veckor sedan vi nöjda utbrast Best course ever. Nu är siktet inställt på näst kurs. Barcelona 4 -15 november. Undrar om den också kommer att bli Best course ever?.

av Stefan Åström
Profilbild Stefan Åström

Skrivet av Stefan Åström

Erfarenheter av och kunskaper om avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR) har jag inhämtat i Latinamerika sedan mitten av 1990-talet, förutom ett kort gästspel i Bosnien i början av 2000-talet. Jag har hunnit med både FN (MINUGUA, UNHCR och UNDP) och OAS i Colombia under alla dessa år. Nu när jag är tillbaka i Sverige igen känns det givande att kunna dela med sig av dessa fälterfarenheter och betydelsen av DDR för hållbar fred och säkerhet.

Fler inlägg av Stefan Åström

Kan radikaliserade terrorister avväpnas?

11 juni, 2015

Vad är på gång inom DDR-området? Efter ett intensivt resande utan motstycke de senaste månaderna har nu DDR-programmet (avväpning, demobilisering och återanpassning av kombattanter) äntligen landat permanent i Stockholm. Innan säsongsavslutning och sommarfester kan det finnas anledning att något reflektera över vad som händer inom området och vad framtiden möjligtvis kan komma att medföra. Bland […]

Sydafrika satsar på stabilitet i regionen

17 mars, 2015

Vi som jobbar på FBA:s program för DDR, Disarmament, Demobilisation and Reintegration of Ex-Combattants, har precis kommit tillbaka till Stockholm efter två veckors arbete i Sydafrika. Sedan 2008 har vi varje år bidragit med tematiskt stöd och ämnesinnehåll till DDR-kursen som Peace Mission Training Center (PMTC) utför i Pretoria. Många av deltagarna kommer från Sydafrikas […]

Hit och dit och fram och tillbaka med DDR

18 november, 2014

Denna höst, när mer krig verkar vara i antågande oavsett i vilken riktning man tittar ut över världen, finns också ljusglimtar för oss som jobbar med DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) på FBA. Avväpning och demobilisering av väpnade styrkor och grupper är kanske inte annars det första man tänker på när man öppnar morgontidningen i […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]