Profilbild Stina Larserud
Stina Larserud 4 september / 2018

Valobservation aktuellt även i Sverige

Valobservation är ett viktigt verktyg i arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet världen över. Valobservationsinsatser bidrar till fred och utveckling och kan förhindra hot och våld i samband med val. Det är den svenska regeringen som beslutar om vilka länder Sverige ska skicka valobservatörer till.

Under 2018 har svenska valobservatörer närvarat vid val i bland annat Turkiet, Pakistan, Sierra Leone, Azerbajdzjan, El Salvador, Libanon, Mali, Montenegro, Paraguay, Ryssland, Tunisien och Zimbabwe. FBA ansvarar för rekrytering, utbildning och utsändande av observatörerna. Varje år brukar det röra sig om ett hundratal svenskar som sänds ut till ett tjugotal olika insatser ledda av EU, OSSE eller The Carter Center.

Och nu är det snart val i Sverige. Jag får många frågor från bekanta som undrar om FBA kommer att skicka observatörer till detta val. Det korta svaret är nej. Det lite längre kommer här.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater, Sverige är en av dem. OSSE-länderna har i Köpenhamnsdokumentet kommit överens om att hålla fria val med allmän rösträtt, och att bjuda in observatörer från de andra deltagande staterna till både nationella och lokala val. OSSE arrangerar valobservationsinsatser i de egna länderna och andra OSSE-länder sekunderar observatörer till dessa insatser.

Med anledning av det svenska riksdagsvalet skickade OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, en delegation till Sverige i maj i år för att undersöka behovet av en observationsinsats här. Utgångspunkten är att det ska finnas en respekt för demokratiska fri- och rättigheter samt att en observationsinsats skulle kunna bidra med något till landets valprocess och demokratiska utveckling.

I sina slutsatser konstaterar delegationen att samtliga företrädare för de politiska partier och organisationer som intervjuats (nedan kallade NAM interlocutors) har ett högt förtroende för samtliga delar av valprocessen, men att det finns frågor och funderingar kring framförallt två områden: Implementeringen av de nya kampanjfinansieringslagarna och placeringen av valsedlar i vallokalen.

Här är ett utdrag ur rapporten, som du också kan läsa i sin helhet:

“Most of the ODIHR Needs Assessment Mission (NAM) interlocutors did not express concerns regarding the transparency of the party financing, however, several of them expressed uncertainty over the implementation of the new amendments and some questioned whether the current capacity of the oversight body will be sufficient to deal with the significant increase of reporting entities.”

“At the same time, some ODIHR NAM interlocutors expressed concerns about the legal provisions pertaining to the organization of voting in the polling stations, particularly with regard to ballot management and secrecy of vote, as well as the implementation of the new financial reporting requirements. Most of the ODIHR NAM interlocutors welcomed a possible external assessment by an observation activity.”

“Based on this, the ODIHR NAM recommends deploying an Election Expert Team (EET) for the 9 September general elections to assess the election-related legal framework pertaining to the uniform implementation of election procedures, and to review the implementation of the campaign finance reporting and oversight framework.”

Den expertgrupp som OSSE skickar för att observera det svenska valet består av två analytiker från ODIHR med uppgift att titta närmare på de brister som identifierats. Deras arbete kommer att utmynna i en rapport med rekommendationer för eventuella förbättringar inför kommande val. Inga långtidsobservatörer och inga korttidsobservatörer kommer att delta och inga deltagande stater kommer därför att sekundera observatörer till insatsen.

Och även om OSSE hade beslutat att skicka en fullskalig insats till valet i Sverige hade det inte funnits några svenskar med som observatörer. Varför inte? Detta eftersom internationella valobservationsinsatser aldrig använder sig av observatörer från landet som observeras.

Det var det långa svaret.

av Stina Larserud
Profilbild Stina Larserud

Skrivet av Stina Larserud

Stina Larserud arbetar som senior specialist på FBA:s enhet för insatser, val och sekundering. Stina har tidigare arbetat med stöd till valmyndigheter och andra aktörer i valprocessen, i Sverige och i internationella organisationer. Bland annat har hon genomfört utbildningsinsatser för valadministratörer i Sydafrika.

Fler inlägg av Stina Larserud

Vi har inget annat val än att fortsätta arbeta för fria val i världen

25 augusti, 2020

I skrivande stund har fler än 70 val runtom i världen – presidentval, parlamentsval, folkomröstningar och lokalval – skjutits upp med anledning av den rådande pandemin. Addera stängda gränser och reserestriktioner och resultatet blir att FBA, som är den myndighet som rekryterar, utbildar och sänder ut valobservatörer till de internationella valobservationsinsatser Sverige har beslutat att […]

Den moderna valobservatören – en ödmjuk demokratikämpe?

17 januari, 2017

Internationell valobservation är numera mer regel än undantag. De flesta val på nationell nivå, i Europa såväl som i resten av världen, har någon form av internationell valobservationsinsats på plats. Om än bara ett par, tre personer som bedömer förutsättningarna för valet. Trots att det ibland finns vissa missförstånd kring vad observatörerna gör – missuppfattningar […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]