Profilbild Stina Larserud
Stina Larserud 25 augusti / 2020

Vi har inget annat val än att fortsätta arbeta för fria val i världen

I skrivande stund har fler än 70 val runtom i världen – presidentval, parlamentsval, folkomröstningar och lokalval – skjutits upp med anledning av den rådande pandemin. Addera stängda gränser och reserestriktioner och resultatet blir att FBA, som är den myndighet som rekryterar, utbildar och sänder ut valobservatörer till de internationella valobservationsinsatser Sverige har beslutat att delta i, det senaste halvåret enbart kunnat sända ut ett par svenska valobservatörer i världen. Att jämföra med ett vanligt halvår då siffran är närmare hundra.

Val har dock hållits i ett antal länder trots pandemin, men i många fall utan internationella valobservatörer på plats. Vi har till exempel alla kunnat följa det kaotiska valet i Belarus via medierna. OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, riktade hård kritik mot att Belarus inte bjöd in internationella observatörer förrän mindre än en månad innan valet skulle hållas. Det, tillsammans med pandemin, bidrog till att blev omöjligt att organisera en valobservationsinsats på ett säkert och effektivt sätt, och inga observatörer från OSSE var därför på plats i Belarus.

I pandemins spår har också undantagstillstånd utropats i närmare 80 länder världen över. Människors rörelsefrihet och yttrandefrihet har begränsats. I otaliga analyser lyfts det fram att detta kan behövas i vissa fall, men att inskränkningar av människors frihet måste göras utifrån demokratiska principer, och i samförstånd mellan politiska ledare, myndigheter och civilsamhället.

Färre än hälften av länderna i världen räknas dock i dag som demokratier. Även innan pandemin var det en nedåtgående trend. Det internationella samfundet måste tydligt markera att auktoritära ledare inte får använda pandemin för att ytterligare öka sin makt.

Ett sätt för det internationella samfundet – bland annat EU och OSSE – att stärka demokrati och mänskliga rättigheter världen över, är att arrangera valobservationsinsatser. När utomstående, neutrala valobservatörer är på plats under ett val minskar också risken för hot och våld i samband med valet. Insatserna bidrar alltså både till demokrati och till en fredlig utveckling.

Därför gör vi på FBA just nu allt vi kan för att förbereda oss på att kunna skicka ut många fler svenska valobservatörer på uppdrag i världen snart igen. Allt pekar på att de uppskjutna valen kommer att hållas när hälsoläget förbättras, och samtliga organisationer som FBA samarbetar med ser att behovet av valobservation kommer att kvarstå eller till och med öka som ett resultat av pandemin.

Vi måste också förbereda oss på att val kan komma att hållas på ett annat sätt i framtiden. Redan innan pandemin fanns globala trender att använda mer elektronisk röstning och förtidsröstning, och att hålla valkampanjer mer på sociala medier än genom fysiska möten. Det kan hända att pandemin skyndar på denna utveckling. Detta kommer inte att minska behovet av valobservation, men ställer delvis nya krav på valobservationsinsatserna. De måste klara av att observera alla delar av valcykeln även om den sker på nya platser och via nya plattformar.

Omställningen kan dessutom komma att behöva ske med en minskad budget. Den ekonomiska krisen till följd av pandemin kan leda till att organisationer som EU och OSSE, som leder en stor andel av de internationella valobservationsinsatser som FBA bidrar med personal till, kan få mindre pengar att röra sig med. OSSE började redan innan pandemin att genomföra kortare valobservationsinsatser för att hålla nere kostnaderna. Dyrare flygresor och försäkringar, karantänsregler och krav på större lokaler för att hålla distansen ser därtill ut att kunna bli en följd av pandemin, vilket leder till än mer ansträngda budgetar.

Det finns med andra ord många utmaningar. Men att försöka möta dem är vårt enda alternativ. Arbetet för fria val, demokrati, fred och utveckling kan inte stoppas.

av Stina Larserud
Profilbild Stina Larserud

Skrivet av Stina Larserud

Stina Larserud arbetar som senior specialist på FBA:s enhet för insatser, val och sekundering. Stina har tidigare arbetat med stöd till valmyndigheter och andra aktörer i valprocessen, i Sverige och i internationella organisationer. Bland annat har hon genomfört utbildningsinsatser för valadministratörer i Sydafrika.

Fler inlägg av Stina Larserud

Valobservation aktuellt även i Sverige

4 september, 2018

Valobservation är ett viktigt verktyg i arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet världen över. Valobservationsinsatser bidrar till fred och utveckling och kan förhindra hot och våld i samband med val. Det är den svenska regeringen som beslutar om vilka länder Sverige ska skicka valobservatörer till. Under 2018 har svenska valobservatörer närvarat vid val i […]

Den moderna valobservatören – en ödmjuk demokratikämpe?

17 januari, 2017

Internationell valobservation är numera mer regel än undantag. De flesta val på nationell nivå, i Europa såväl som i resten av världen, har någon form av internationell valobservationsinsats på plats. Om än bara ett par, tre personer som bedömer förutsättningarna för valet. Trots att det ibland finns vissa missförstånd kring vad observatörerna gör – missuppfattningar […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]