Profilbild Stefan Åström
Stefan Åström 1 april / 2014

Peace Mission Training i Pretoria

Elever DDR-kurs PMTC2Ur led är tiden. Att resa till Sydafrika i mars månad från Sverige brukar vara förknippat med tanken att resa från vinter till varm och skön sommar på södra halvklotet. Inte detta nådens år 2014. Efter att ha lämnat ett Sverige med meterologisk vår i början på mars anlände vi till ett Pretoria med ihållande regn och utan tillstymmelse till temperaturer för längre utomhusvistelser. Sannerligen är det inte bara inom mitt område – avväpning, avmobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter, det som vi kallar för DDR – som nya omständigheter gör sig gällande i dessa tider.

Sedan 2008 har FBA ett flertal gånger bidraget med tematiskt stöd och ämnesinnehåll till den två veckor långa DDR-kursen som ”Peace Mission Training Center” (PMTC) i Pretoria genomför årligen. Många av eleverna, som ännu så länge huvudsakligen utgörs av deltagare från Sydafrikas armé, flyg, marin och polis, har missionserfarenhet varför utbyte och diskussioner blir verklighetsanknutna och kan relateras till konkreta och pågående fredsinsatser i regionen.

Till det höga intresset och engagemanget från elevernas sida bidrar säkert också att ett flertal av deltagarna står på tur att i närtid antingen roteras på nytt eller för första gången delta i en fredsinsats utomlands.  De kursmoment som innebär att någon som redan deltagit i insats berättar för övriga om sina erfarenheter i stort och smått skapar en nästan förtätad stämning och engagemang.

Bengt Ljunggren från DDR-programmet samverkar med några av PMTC:s elever
Bengt Ljunggren från DDR-programmet samverkar med några av PMTC:s elever.

Med tanke på den ställning som Sydafrika har i regionen, där man inom många områden ses både som en föregångare och förebild av andra länder, har denna återkommande inbjudan från PMTC till FBA att bidra till kursen utgjort en ypperlig möjlighet att bygga DDR-kapacitet inom Sydafrikas försvarsmakt och polis, men även indirekt stärka denna förmåga i hela regionen.

Målsättningen och förhoppningen från både FBA:s och PMTC:s sida, är att kunna öppna kursen för deltagande för dels civila sydafrikaner, men även för sökande, både militär, polis och civila, från regionens övriga länder. Detta skulle förstås tillföra kursen en ny och utökad dimension genom konkret civil-militär samverkan, men även en fördjupad förståelse hos alla eleverna vilka villkoren är för hur framgångsrik DDR kan uppnås. Något som ju är på tapeten i allra högsta grad i flera av regionens länder.

DDR är ju en civil-militär angelägenhet både i betydelsen att civila med stöd av militär och polis planerar och genomför DDR inom fredsinsatser, men också att de personer som omfattas av de aktiviteter som det planeras för, d v s kombattanterna, i många fall går från en uniformerad tillvaro till en ny livssituation med det civila livets alla vedermödor.

Hemkommen från Sydafrika är det bara att konstatera att upp och nervända världen verkligen har inträffat. Nu känns det i luften som mer än bara meterologisk vår inträffat.

 FOTNOT: DDR står för Disarmament, Demobilisation and Reintegration och är samlingsnamnet för den fas i en fredsinsats då man avväpnar och demobiliserar väpnade styrkor och inleder en återanpassning av f d kombattanter till civilt liv.

av Stefan Åström
Profilbild Stefan Åström

Skrivet av Stefan Åström

Erfarenheter av och kunskaper om avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR) har jag inhämtat i Latinamerika sedan mitten av 1990-talet, förutom ett kort gästspel i Bosnien i början av 2000-talet. Jag har hunnit med både FN (MINUGUA, UNHCR och UNDP) och OAS i Colombia under alla dessa år. Nu när jag är tillbaka i Sverige igen känns det givande att kunna dela med sig av dessa fälterfarenheter och betydelsen av DDR för hållbar fred och säkerhet.

Fler inlägg av Stefan Åström

Kan radikaliserade terrorister avväpnas?

11 juni, 2015

Vad är på gång inom DDR-området? Efter ett intensivt resande utan motstycke de senaste månaderna har nu DDR-programmet (avväpning, demobilisering och återanpassning av kombattanter) äntligen landat permanent i Stockholm. Innan säsongsavslutning och sommarfester kan det finnas anledning att något reflektera över vad som händer inom området och vad framtiden möjligtvis kan komma att medföra. Bland […]

Sydafrika satsar på stabilitet i regionen

17 mars, 2015

Vi som jobbar på FBA:s program för DDR, Disarmament, Demobilisation and Reintegration of Ex-Combattants, har precis kommit tillbaka till Stockholm efter två veckors arbete i Sydafrika. Sedan 2008 har vi varje år bidragit med tematiskt stöd och ämnesinnehåll till DDR-kursen som Peace Mission Training Center (PMTC) utför i Pretoria. Många av deltagarna kommer från Sydafrikas […]

Hit och dit och fram och tillbaka med DDR

18 november, 2014

Denna höst, när mer krig verkar vara i antågande oavsett i vilken riktning man tittar ut över världen, finns också ljusglimtar för oss som jobbar med DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) på FBA. Avväpning och demobilisering av väpnade styrkor och grupper är kanske inte annars det första man tänker på när man öppnar morgontidningen i […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]