Profilbild Helena Vazquez
Helena Vazquez 10 maj / 2016

Ensam är sällan stark

FullSizeRender

Klockan är 8.07 och Bodil, en av FBA:s projektledare, visar mig vägen genom de långa korridorerna. Med snabba steg och klapprande klackar hastar vi fram. Jag tror vi hinner, säger hon till mig samtidigt som hon ger mig de underlag jag behöver inför mötet som börjar exakt tio över åtta.

När vi kliver in i rummet har den svenska SRSG:n (FN-chefens speciella sändebud) precis öppnat mötet och gör sin sedvanliga uppdatering kring det politiska läget. Bodil och jag sätter oss obemärkt i den rad bakom cheferna som reserverats för FN-rådgivare. Precis som vid varje möte där SRSG:n samlar cheferna från de olika delarna av fredsinsatsen ger han i tur och ordning ordet till berörda chefer. På felfri engelska samlar han in lägesrapporter som rör incidenter, spänningar mellan olika grupper, eskalerande våldsincidenter och hur arbetet med att skydda de civila fortlöper.

Vi får höra hur planerna kring valet fortskrider och hur de nationella transitionsmyndigheterna samarbetar med den internationella valkommittén. DDR-kommissionen, den som ansvarar för avväpning och demobilisering, ger en kort lägesbild kring det utmanande arbetet. Poliskommissionären utrycker en oro som FN-poliserna plockat upp genom samtal med lokalbefolkningen kring hur arbetet med landrättigheter fortlöper. FN:s befälhavare ger sin bild av läget och de utmaningar som de blåa hjälmarna hanterar.

Vad vi bevittnar är ett inte helt ovanligt scenario som utspelar sig flera gånger i veckan – ibland dagligen – i det som kallas Senior Management Meetings. Det är en del av ledningsarbetet i fredsbevarande missioner runt om i världen. Skillnaden är att Bodil, jag och våra andra kollegor befinner oss på svensk mark. Vi hanterar hotspots med välbekanta namn som Västerås och Bålsta, det stora flyktinglägret med svårbemästrade interna oroligheter heter Haga.

Geografiskt befinner vi oss i Kungsängen, på Försvarsmaktens utbildningscenter SWEDINT och FBA ger stöd vid genomförandet av den civila delen av kursen United Nations Staff Officers Course (UNCIVSOC). Kursen syftar till att öka deltagarnas förståelse för hur en multifunktionell FN-insats är uppbyggd under civilt ledarskap. Under två veckor övas civila, poliser och militär tillsammans i hur samverkan mellan olika komponenter i en FN-fredsinsats fungerar.

Den fiktiva fredsinsatsen utspelar sig i Bogaland och spänner sig över ett område som täcker delar av Södermanland. Övningen stärker förståelsen för och lärandet av civil-militär samverkan inom ramen för en FN-insats och den belyser svårigheter som kan möta internationella fredsfrämjande insatser och återuppbyggnadsarbeten.

När chefsmötet är avslutat tar vår Försvarsmaktskollega Jonny Börjeson med oss till FN:s militära högkvarter där vi får vara del av den militära briefingen inom FN-insatsen. Före nästa möte på FN:s högkvarter hinner Jonny och jag dricka en kaffe ur de FN-blåa kåsorna. Vi pratar om hur övningen lyfter olika aspekter för att understryka vikten av att harmonisera olika FN-organs aktiviteter i ett land (i detta fall Bogaland), vikten av att skapa strukturer för gemensam planering och om faktumet att SRSG:n har befogenheter över samtliga FN-organisationer i området.

”Visst kan det vara utmanande”, konstaterar Jonny, ”att en militär FN-styrka har samma chef som FN:s humanitära arbete, men det är lite poängen med kursen UNSIVSOC. Vi övar på och utbildar i just det – att FN:s alla organ arbetar under ett gemensamt paraply och har ett gemensamt mål. Det ger deltagarna färdigheter som de kan ta med ut i fält”, förklarar han.

När jag stiger in i bilen efter en lång dag fylld av intressanta och utmanande händelser i Bogaland reflekterar jag över vikten av att utbildas och öva tillsammans med olika yrkesgrupper där alla innehar centrala roller och tillhandahåller viktiga bidrag till en lyckad fredsinsats. Utbildningarna och övningarna som FBA bedriver inom multifunktionell ledning och samverkan strävar efter att uppnå ökad förståelse och kunskap kring samtliga civila, polisiära och militära aktörers kompetenser och behov inom ramen för en fredsinsats.

Och jag tänker att det är just det som är en av de största lärdomarna från alla dessa år av internationella fredsinsatser; att en ”ensam aktör” inte kan säkra freden.

Den fred som alla konfliktdrabbade länder eftersträvar är lika komplex som själva konflikten. Nyckeln måste i all rimlighet vara samverkan mellan många och olika aktörer. FBA:s multifunktionella övningar är ett bidrag till att upprätthålla och utveckla ansvariga internationella organisationers och individers förmåga att effektivt arbeta tillsammans i en komplex och multifunktionell insatsmiljö. För det sägs ju att ensam är sällan stark och just idag – här i Bogaland – klingar dessa ord särskilt starkt.

av Helena Vazquez
Profilbild Helena Vazquez

Skrivet av Helena Vazquez

Jag hämtar min praktiska erfarenhet av freds- och statsbyggande från Balkan, Västafrika och Latinamerika där jag arbetat för International Alert samt för FN. Jag har också varit politisk rådgivare till EU:s speciella sändebud (EUSR) för Centralasien, utsänd av FBA. Tidigare arbetade jag för IISS och OSSE. Världen är mitt arbetsfält, Trosa förblir mitt hem.

Fler inlägg av Helena Vazquez

Individer och institutioner

19 maj, 2015

Jag minns mina år med FN i Kosovo ganska väl. Jag minns politiken, jag minns alla processer och jag minns naturligtvis också människorna jag lärde känna, från etablerade politiker till unga studenter. Jag minns kollegor från tiden vid UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) och från tiden då jag placerats med UNDP-hatt på […]

Tolstoy, Research and Peaceful Societies

31 mars, 2015

Recently – while vacuum cleaning our apartment – I listened to a radio play adaptation of Lev Tolstoy´s Anna Karenina with the famous first lines: ”All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way”. As I listened, I was wondering if one could say that all peaceful countries are peaceful in […]

Utrikesdeklarationen – en kompass för att navigera i utrikespolitiken

11 februari, 2015

På mitt arbetsrum har vi precis fått igång webbsändningen från riksdagen, som idag behandlar utrikesdeklarationen. Vi förbereder oss med fyllda kaffekoppar och med tomma anteckningsblock för att lyssna på regeringens vision för de kommande årens utrikespolitik. Deklaration blir en slags kompass som regeringen använder för att navigera i det globala utrikespolitiska landskapet, och jag och […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]