Profilbild Sven-Eric Söder
Sven-Eric Söder 28 november / 2013

Demokrati ger välstånd

Vi lever i en på många sätt motsägelsefull tid. Många globala utvecklingstrender går i rätt riktning, medan andra går åt motsatt håll. Utvärderingen av ”Millenniemålen” visar bl.a. att under de senaste årtiondena har de flesta länderna utvecklats i positiv riktning. Antalet demokratier har blivit fler. Medellivslängden har ökat, fattigdomen har minskat. Exempelvis har andelen människor som lever i extrem fattigdom halverats. Dessutom har fler människor fått tillgång till rent vatten och levnadsvillkoren i världens slumområden har förbättrats.

Samtidigt vet vi att utvecklingen skiljer sig mellan olika regioner och olika länder och framstegen når ofta inte världens mest utsatta människor. Idag lever fortfarande ca 1,5 miljarder människor i konfliktområden och sviktande stater. Inte en enda s.k. sviktande stat kommer att ha uppnått ett enda millenniemål 2015 med dagens utvecklingstakt. Världens fattiga finns i just sviktande stater som dessutom är drabbade av konflikter.

Tidigare i höst besökte jag Kenya och Etiopien. I Kenya stod Folke Bernadotteakademins försoningsarbete på dagordningen. Ett landsomfattande projekt som startade efter våldsamheterna som följde på valet 2007. Projektet driver vi tillsammans med den kenyanska försoningskommissionen (NCIC) och den sydafrikanska organisationen Institute for Justice and Reconciliation (IJR).

Varken Kenya eller Etiopien tillhör vad vi brukar kalla sviktande stater, men länderna har det gemensamt att de lider svårt av fattigdom, klasskillnader och korruption. En situation de har gemensamt med alltför många länder. Den självklara och berättigade frågan är därför naturligtvis vad göra för att vända utvecklingen i den här typen av länder.

why_nations_fail_4Nyligen läste jag med stor behållning boken ”Why nations fail – the origins of power, prosperity and poverty”. Boken är skriven av Daron Acemoglu (MIT) och James A. Robinson (Harvard University). Baserat på forskning försöker de två författarna att svara på frågan varför vissa nationer lyckas, och andra inte.

Författarna hävdar med bestämdhet att det är länder som haft förmågan att de senaste trehundra åren utveckla inkluderande politiska och ekonomiska institutioner som har lyckats skapa tillväxt och välstånd.

Inkluderande politiska och ekonomiska institutioner står i bjärt kontrast till vad författarna kallar för ”extractive” institutioner, institutioner som inte tjänar det allmännas bästa utan snarare motverkar utveckling och dränerar samhället på resurser.

En annan viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välstånd över tiden är förmågan till vad författarna kallar kreativ destruktion. Med detta avses förmågan att lägga gammal teknik och gamla lösningar bakom sig till förmån för ny teknik, nya lösningar och innovation. Baserat på denna teori finns det anledning att ifrågasätta Kinas förmåga att med dagens institutioner skapa långsiktig tillväxt. Men det är en annan fråga.

Av författarnas resonemang följer: Med inkluderande politiska och ekonomiska institutioner demokrati, utveckling och välstånd. Utan inkluderande politiska och ekonomiska institutioner motsatsen.

Vill du få en intressant läsupplevelse och en djupare förståelse för vad som skapar framgångsrika samhällen är min starka rekommendation läs boken!

av Sven-Eric Söder
Profilbild Sven-Eric Söder

Skrivet av Sven-Eric Söder

Generaldirektör för FBA. Har tidigare arbetat som pressekreterare i Försvarsdepartementet och statssekreterare i Utrikes- och Näringsdepartementen. Har också erfarenhet från det privata näringslivet som kommunikationsdirektör för Pfizer AB. Var med och startade Olof Palmes Internationella Center där han arbetat som Östeuropahandläggare och sedermera som chef för centret.

Fler inlägg av Sven-Eric Söder

Vi lever i en tid där det finns grogrund för våld och konflikt

12 januari, 2021

Det hävdas ofta vid en betraktelse av världen att just vi, just nu upplever en tidsperiod av avgörande förändringar – eller ett paradigmskifte om vi så vill. Det är inte alltid sant. Men just nu tror jag att vi på goda grunder kan hävda att vi genomlever en tid med avgörande historiska förändringar. Som alltid […]

Till minne av Folke Bernadotte och 70 år av FN-insatser för fred

29 maj, 2018

En kikare, en dagbok och några FN-medaljer. Föremålen representerar vakande ögon i konfliktdrabbade länder, nedtecknade personliga reflektioner om utvecklingen på marken och den symboliska belöningen för väl genomfört uppdrag i fredens tjänst. På medaljens baksida står ”In the service of peace”. När en porträttbyst av Folke Bernadotte i dag avtäcks i Den goda gärningens rum i Sveriges Riksdag […]

Almedalsveckan – ett viktigt verktyg i arbetet för fred

10 juli, 2016

De senaste dagarna har jag tillbringat på Almedalsveckan i Visby, mest känd som ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter och föra intressanta diskussioner. Dessutom ger veckan, med nästan 4000 programpunkter, en återblick av det gångna året inom en rad politikområden – lika mycket som det ger en indikation på vilka frågor som kan komma […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]