Profilbild Lisa Ljungström
Lisa Ljungström 5 februari / 2015

Världsbanken visar det svart på vitt: världen vinner på jämställdhet

Rättigheter. Representation. Resurser. Tre centrala ord för jämställdhet och för den svenska feministiska utrikespolitiken.

När Världsbankens rapport ”Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity” nyligen lanserades i Sverige var UD:s nytillträdda jämställdhetssamordnare Annika Molin Hellgren en av talarna. Hon talade om verktygslådan som används när man arbetar för att uppnå jämställdhet. Hon pratade om mänskliga rättigheter, hon pratade närvaro i beslutande organ, och hon pratade om ekonomiska resurser som ger individen en möjlighet att vara en samhällelig aktör. Hon konstaterade att jämställdhet inte bara är nödvändigt för ekonomisk utveckling – det är också smart politik och en rättighetsfråga.

Världsbankens rapport innehåller en stor mängd data som svart på vitt visar att många av världens kvinnor inte ges samma förutsättningar som män. En kvinna som på egen hand inte ens kan få ett eget identitetskort, har väldigt få möjligheter att leva sitt eget liv med allt vad det innebär. På flera håll i världen föds flickor och kvinnor in i strukturer som redan från början gör att de hamnar i uppförsbacke. Flickor som förvägras rätten att gå i skolan och som tvingas in i barnäktenskap. Flickor som växer upp till kvinnor utan en chans på arbetsmarknaden, utsatta för könsbaserat våld och fasta i lagar och normer som kväver deras rättigheter och röster. Att inte ta tillvara på halva befolkningens potential är ett enormt slöseri.

Men även pojkar och män berörs. Vi lever alla i normstrukturer, som håller oss bundna. Alla vinner på jämställdhet.

FBA arbetar med jämställdhetsintegrering i all vår verksamhet. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är en given utgångspunkt och vi har ett särskilt program för just det arbetet. FBA är dessutom samordnande för de svenska myndigheter som årligen rapporterar till UD om hur arbetet fortgår med att leva upp till den svenska nationella handlingsplanen för resolution 1325. Vi håller just nu på att slutföra rapporten avseende år 2014.

Rättigheter. Representation. Resurser. Tre ord som sätter strålkastarljuset på grundförutsättningarna för oss alla, vilka vi än är, att skapa våra egna liv.

av Lisa Ljungström
Profilbild Lisa Ljungström

Skrivet av Lisa Ljungström

Lisa är ansvarig projektledare för FBA:s bilaterala strategiuppdrag i Liberia. Hon har jobbat med frågor som rör säkerhetssektorreform (SSR) sedan 2010, bland annat som samordnare av SSR-frågor på svenska ambassaden i Monrovia. Tidigare har hon även arbetat på UD i Stockholm samt på svenska FN-representationen i New York. Uppvuxen i Sjötorp i Västergötland och med utbildning från Uppsala universitet.

Fler inlägg av Lisa Ljungström

Liberias unga tar ansvar för landets framtid

12 maj, 2017

För ett par veckor sedan var jag och kollegan Maja på plats i Paynesville strax utanför Monrovia i Liberia, där över 200 unga samlats för att under ett par dagar diskutera ett antal frågor som på ett eller annat vis påverkar ungas vardag. Entrepenörskap, deltagande i politiska processer, konflikthantering, integritet och kulturyttringar stod på agendan. […]

Varje tusenmilaresa börjar med ett steg

23 november, 2016

I fredags satt jag ned med fyra liberianska kvinnor som alla deltar i FBA:s pågående dialog- och medlingsprogram. Programmet inleddes förra veckan och inkluderar även kvinnor från Colombia, Afghanistan och Palestina. I programmet ges nyckelpersoner i ledande och strategiska positioner stöd i att förebygga, hantera och omvandla våldsamma konflikter genom dialog- och medlingsprocesser. Programmet, som […]

Vad ryms i lådan – om reformprogram och målsättningar

26 maj, 2016

Jag och min kollega Frida befann oss nyligen i Haag, för att delta i ett seminarium anordnat av Clingendael, The Hague Institute for Global Justice och Knowledge Platform for Security and Justice. Ämnet för dagen var stöd till reformprogram inom säkerhets- och rättsstatssektorer i post-konfliktmiljöer och varför så många av programmen inte är (tillräckligt) anpassade […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]