Profilbild Lisa Ljungström
Lisa Ljungström 26 maj / 2016

Vad ryms i lådan – om reformprogram och målsättningar

Jag och min kollega Frida befann oss nyligen i Haag, för att delta i ett seminarium anordnat av Clingendael, The Hague Institute for Global Justice och Knowledge Platform for Security and Justice. Ämnet för dagen var stöd till reformprogram inom säkerhets- och rättsstatssektorer i post-konfliktmiljöer och varför så många av programmen inte är (tillräckligt) anpassade efter den ofta komplexa politiska kontexten de verkar i.

Omfattande forskning, flertalet internationella tunga policydokument och erfarenheter från tidigare reformstödsprogram har kommit fram till samma slutsats. Reformprogram tar tid, behöver vara flexibla och realistiska i sin målsättning samt vara medvetna om de politiska spänningar och omvälvningar som kan påverka programmens implementering. Detta är väl kända faktorer, som numera ses som självklarheter. Ändå går många reformstödssatsningar i samma gamla fällor. Hur kan det komma sig?

När vi stillsamt flög in över Amsterdams soldränkta fält talade jag och Frida om det underlagsmaterial som vi fått att läsa inför seminariet.

Vi arbetar båda med FBA:s strategiuppdrag i Liberia som befinner sig i en förberedelsefas. Enligt strategiuppdraget ska FBA verka för att stärka mänsklig säkerhet och frihet från våld i Liberia. Vi förväntas bidra till att uppnå ökad tillämpning av demokratiska principer och mänskliga rättigheter inom säkerhetssektorn, stärkta möjligheter till en rättssäker och transparent myndighetsutövning och till ansvarsutkrävande samt bidra till en inkluderande försoningsprocess. Det är centrala aspekter av freds- och statsbyggande i Liberia, men icke desto mindre oerhört komplexa och omfattande mål. Mycket av det som diskuterades på seminariet i Haag, där forskare, policyskapare och praktiker möttes, cirkulerade kring just detta. Långsiktiga mål som kräver både precision och flexibilitet, strategisk och teknisk kompetens samt politisk fingertoppskänsla. Det gäller att hålla balansen!

När FBA snart arbetar mer aktivt i Liberia kommer vi naturligtvis att försöka lära oss av tidigare reformstödsprogram, såväl lyckade som mindre lyckade. Från våra samtal i Haag tar vi med oss vikten av att prata, lyssna, lära och inte vara främmande för att tänka om. Att kontinuerligt utvärdera arbetet, och söka efter vägar att förbättra och effektivisera det, är centralt.

Eller som jag hörde en lärare säga en gång – tänka innanför och utanför lådan. Varför inte böka runt i den och göra den större?

av Lisa Ljungström
Profilbild Lisa Ljungström

Skrivet av Lisa Ljungström

Lisa är ansvarig projektledare för FBA:s bilaterala strategiuppdrag i Liberia. Hon har jobbat med frågor som rör säkerhetssektorreform (SSR) sedan 2010, bland annat som samordnare av SSR-frågor på svenska ambassaden i Monrovia. Tidigare har hon även arbetat på UD i Stockholm samt på svenska FN-representationen i New York. Uppvuxen i Sjötorp i Västergötland och med utbildning från Uppsala universitet.

Fler inlägg av Lisa Ljungström

Liberias unga tar ansvar för landets framtid

12 maj, 2017

För ett par veckor sedan var jag och kollegan Maja på plats i Paynesville strax utanför Monrovia i Liberia, där över 200 unga samlats för att under ett par dagar diskutera ett antal frågor som på ett eller annat vis påverkar ungas vardag. Entrepenörskap, deltagande i politiska processer, konflikthantering, integritet och kulturyttringar stod på agendan. […]

Varje tusenmilaresa börjar med ett steg

23 november, 2016

I fredags satt jag ned med fyra liberianska kvinnor som alla deltar i FBA:s pågående dialog- och medlingsprogram. Programmet inleddes förra veckan och inkluderar även kvinnor från Colombia, Afghanistan och Palestina. I programmet ges nyckelpersoner i ledande och strategiska positioner stöd i att förebygga, hantera och omvandla våldsamma konflikter genom dialog- och medlingsprocesser. Programmet, som […]

I någon annans kläder i DR Kongo

2 december, 2015

Jag befinner mig för närvarande på tjänsteresa i Demokratiska republiken Kongo, tillsammans med några av mina kollegor från FBA. Under vår resa besöker vi både Goma, provinshuvudstad i Norra Kivu i östra Kongo, och huvudstaden Kinshasa. Det är nästan som att befinna sig i två olika länder. DR Kongo är så otroligt stort, till ytan […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]