Stöd till den mest konfliktdrabbade delen av befolkningen i Ukraina

Året var 1996 och jag var på väg upp till borgmästarens kontor i rådhuset i den lilla staden Irpen strax norr om Kiev för att besöka ett decentraliseringsprojekt som fick stöd av Sverige. Granne med rådhuset låg en lokal matmarknad under bar himmel där en stor del av stadens invånare dagligen handlade sin mat, och på gatan utanför kom det en häst med vagn körande. Ukraina hade bara varit självständigt från Sovjetunionen under ett par år och var fortfarande mycket präglat det sovjetiska systemet. Sedan dess har mycket hänt i Ukraina och FBA har varit med och bidragit till denna utveckling.

FBA driver sedan 2014 projektet ”Local Self-Government and the Rule of Law” i Ukraina med stöd av Sida. Projektet har bidragit till att stödja de reformprocesser som redan var på gång i landet gällande decentralisering, i mycket nära samarbete med ukrainska partnerorganisationer. Behovet av mer kunskap om rättsstatliga principer inom lokala myndigheter var stort i flera städer och regioner. Det fanns vilja, men ofta saknades kapaciteten. Projektet skulle stärka kapaciteten hos kommuner och andra lokala myndigheter i Ukraina att leverera grundläggande samhällsservice på ett rättssäkert sätt. Medborgarna skulle också få ökad kunskap om sina rättigheter. Under slutet av 2018 genomfördes en extern utvärdering av projektet som visade på mycket goda resultat.

Dock har de senaste årens utveckling i Ukraina med väpnad konflikt i de östra delarna och Rysslands illegala annektering av halvön Krim i söder resulterat i 1,5 miljoner internflyktingar, 370 000 före detta kombattanter och över 13 000 dödsoffer. FN räknar med att 3,4 miljoner människor i östra Ukraina är i behov av humanitärt stöd. Som alltid i en konflikt är det civilbefolkningen i området som tvingas bära den tyngsta bördan. Den pågående konflikten i Ukraina har begränsat myndigheternas möjligheter att ge service och säkra medborgarnas grundläggande rättigheter framför allt i de konfliktdrabbade områdena.

Våld mot kvinnor är också ett omfattande problem i Ukraina och varje år beräknas tre gånger så många kvinnor dö till följd av könsbaserat våld som i den väpnade konflikten. Minst 600 kvinnor om året dödas, jämfört med de drygt 170 som faller offer för den väpnade konflikten. Därför satsar FBA  under 2020 på att främja tillgången till rättvisa och stärka mänskliga rättigheter och jämställdhet för de grupper som berörs av konflikten, främst internflyktingar och före detta kombattanter. Projektet fokuserar på tillgången till samhällsservice för den mest konfliktdrabbade delen av befolkningen, med aktiviteter på både nationell och lokal nivå i Ukraina.  Vi kommer bland annat genomföra en konflikt- och kontextanalys, fortsätta genomföra aktiviteter inom dialog och medling samt avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter.

Vad gäller den pågående coronakrisen så kan följderna bli långtgående och svåröverblickade. De humanitära behoven ökar, inte minst inom  de redan mest utsatta grupperna i de konfliktdrabbade områdena i östra Ukraina. Precis som i andra länder väntas kvinnor drabbas hårdast, både på grund av ökat våld i hemmen och på grund av att tjänstesektorn, där många kvinnor arbetar, redan har lidit stora ekonomiska förluster i coronautbrottets spår.  I dagsläget strävar FBA efter att inte ställa in några planerade aktiviteter, utan snarare ställa om, och även fortsättningsvis i stor utsträckning arbeta genom våra ukrainska partnerorganisationer på plats.

FBA kommer sannolikt under året också få uppdraget att bidra till Sveriges nya strategi för reformsamarbete med Östeuropa. Ett uppdrag där FBA kommer att fortsätta utveckla de goda resultat och de erfarenheter som myndigheten hitintills har bidragit till i Ukraina. Mycket har hänt i Ukrainas utveckling sedan jag besökte borgmästaren i rådhuset i den lilla staden Irpen. Idag ser man inte några hästar och vagnar på gatorna  och den lokala matmarknaden har ersatts av moderna mataffärer. Dock finns det fortfarande mycket behov av stöd, då konflikten är ett stort hinder för landets ekonomiska och demokratiska utveckling, och bidrar till att undergräva skyddet av mänskliga rättigheter. FBA har därför en fortsatt viktig uppgift att hjälpa till att bidra till Ukrainas utveckling.

av Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk
Profilbild Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk

Skrivet av Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk

Carl Fredrik arbetar som projektledare för "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine” på FBA. Carl Fredrik har tidigare varit utsänd av FBA till UNDP Kenya, varit chef för enheten för insatser, val och sekundering på FBA, chef på Sida och utsänd till de svenska ambassaderna i Tanzania, Uganda och Nicaragua med ansvar för demokratisk samhällsstyrning och fred och säkerhet. Julia Sedyk arbetar som projektkoordinator för "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine” och arbetade fram till ryska invasionen på FBA:s lokalkontor i Kiev.

Fler inlägg av Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk

Summertime in Kyiv

4 juli, 2022

More than 100 days after the Russian invasion, the FBA's support to Ukrainian local authorities continues.

Därför behöver Kenya skapa ett medlingsnätverk för kvinnor

12 mars, 2019

Första gången jag träffade en kvinnlig medlare i en väpnad konflikt var sommaren 1996 i Soweto utanför Johannesburg i Sydafrika. Förutom att jag minns att det snöade den dagen och barnen hade snöbollskrig, vilket inte tillhör vanligheten i Sydafrika, minns jag att jag blev överraskad av att medlaren var just kvinna i en annars så […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]