Därför behöver Kenya skapa ett medlingsnätverk för kvinnor

Första gången jag träffade en kvinnlig medlare i en väpnad konflikt var sommaren 1996 i Soweto utanför Johannesburg i Sydafrika. Förutom att jag minns att det snöade den dagen och barnen hade snöbollskrig, vilket inte tillhör vanligheten i Sydafrika, minns jag att jag blev överraskad av att medlaren var just kvinna i en annars så mansdominerad kontext.

Trots att jag sedan dess har arbetat med konfliktfrågor i flera länder har jag tyvärr inte träffat så många andra kvinnliga medlare, fast det idag finns studier som tyder på att det finns ett positivt samband mellan fredsprocesser som inkluderar kvinnor och fredsavtals hållbarhet.

Det är därför med stort intresse som jag börjar bläddra i den nyligen genomförda utvärderingen av programmet ”Deepening Foundations for Peace Building and Community Security in Kenya 2014-2018”. Programmet drevs av UNDP i Kenya, dit jag är utsänd från FBA.

Utvärderingen visar överlag att programmet uppnått positiva resultat inom områdena fred och jämställdhet de senaste åren. Men fler kvinnor måste involveras i det fredsbyggande arbetet. Både den aktuella utvärderingen och andra rapporter pekar på att de traditionella mekanismerna för att lösa konflikter i Kenya inte inkluderar kvinnor i tillräckligt stor utsträckning. Det behövs även en förändring vad gäller normer och attityder kring kvinnors möjligheter att inneha ledande befattningar i de fredskommittéer som finns i lokalsamhällen runtom i landet. Fler kvinnor behöver också utbildas inom dialog och medling så att de kan ta större plats i lokala fredskommittéer.

Vi på UNDP sitter just nu med våra samarbetspartners och utvecklar ett nytt program för fredsbyggande i Kenya. En fortsatt viktig samarbetspart är den statliga institutionen National Cohesion and Integration Commission (NCIC), som bildades efter oroligheterna efter valen 2007–2008. NCIC är också en gammal samarbetspart till FBA då NCIC och FBA tillsammans deltog i ett framgångsrikt projekt för några år sedan till stöd för försoningsprocessen i Kenya, som initierades efter det dödliga valvåldet.

En del av projektet var att utbilda en pool med medlare som skulle arbeta med lokala freds- och försoningsprocesser över hela Kenya. Men tyvärr var alltför få av de som utbildades då kvinnor. NCIC lyfter nu behovet av att framöver öka kvinnors medverkan i arbetet med att förebygga och lösa konflikter i landet.

Som ett led i detta föreslår NCIC och UNDP att det nya fredsbyggande programmet ska stötta Kenya i att utveckla ett nätverk för kvinnor som kan arbeta med dialog och medling, särskilt i lokala konflikter. Inte minst i de oroliga gränsområdena nära Etiopien och Somalia. Det finns ett stort antal kompetenta kenyanska kvinnor som kan ta denna roll. Att skapa ett medlingsnätverk för dem är ett konkret sätt att i praktiken öka kvinnors representation och aktiva deltagande i arbetet för fred och säkerhet.

Sverige skulle också, som en av UNDP:s största givare både globalt och i Kenya, spela en viktig roll. Vårt finansiella stöd betyder mycket. Det gör även till exempel utbildningar och rådgivning som Sverige kan bistå med.

Forskningen kan numera visa att samhällen med mer jämställdhet generellt sett är fredligare – våra gemensamma ansträngningar för att fler kvinnor ska inkluderas i konfliktlösning i Kenya är därför strategiskt viktiga för att skapa hållbar fred.

Foto: Allan Gichigi/UNDP Kenya

av Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk
Profilbild Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk

Skrivet av Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk

Carl Fredrik arbetar som projektledare för "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine” på FBA. Carl Fredrik har tidigare varit utsänd av FBA till UNDP Kenya, varit chef för enheten för insatser, val och sekundering på FBA, chef på Sida och utsänd till de svenska ambassaderna i Tanzania, Uganda och Nicaragua med ansvar för demokratisk samhällsstyrning och fred och säkerhet. Julia Sedyk arbetar som projektkoordinator för "Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine” och arbetade fram till ryska invasionen på FBA:s lokalkontor i Kiev.

Fler inlägg av Carl Fredrik Birkoff, Julia Sedyk

Summertime in Kyiv

4 juli, 2022

More than 100 days after the Russian invasion, the FBA's support to Ukrainian local authorities continues.

Stöd till den mest konfliktdrabbade delen av befolkningen i Ukraina

14 april, 2020

Året var 1996 och jag var på väg upp till borgmästarens kontor i rådhuset i den lilla staden Irpen strax norr om Kiev för att besöka ett decentraliseringsprojekt som fick stöd av Sverige. Granne med rådhuset låg en lokal matmarknad under bar himmel där en stor del av stadens invånare dagligen handlade sin mat, och […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]