Profilbild Eric Mellado-Åhlin
Eric Mellado-Åhlin 17 april / 2018

Men vad jobbar du med – egentligen?

Min gamla klasskamrat var aningen skeptisk; att säga att jag bygger fred dög tydligen inte. Och jag kan förstå det, fredsbyggande är ett abstrakt begrepp som inte säger så mycket. Så jag gav det långa svaret. Jag är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, eller DDR, Disarmament, Demobilization and Reintegration.

Den första delen av DDR – avväpning – går ut på att personer som varit involverade i irreguljära väpnade grupper, vad vi i vardagligt tal kallar för rebeller, lämnar ifrån sig sina vapen som sedan förstörs. Det kan låta enkelt men i praktiken är det ofta svårt att få rebeller att frivilligt gå med på att lämna ifrån sig sina vapen, som fungerar som en garanti för deras säkerhet. Obeväpnad måste rebellen förlita sig på någon annan för sin säkerhet. Dessutom kan ett vapen ha ett symboliskt värde. Allt detta försvårar en avväpningsprocess.

Den andra delen av DDR – demobilisering – handlar om att de väpnade grupperna ska upplösas. I samband med att en person demobiliseras och därmed formellt lämnar en väpnad grupp övergår denne från att vara kombattant till att vara civil, med nya regler att förhålla sig till. För en person som levt länge, kanske hela sitt liv, i en rebellgrupp kan det vara en svår process. Ta bara en sak som hur man ansöker om lån hos en bank eller vilka lagar som gäller. Det kan låta självklart för dig och mig, men för många ex-kombattanter kan det vara komplicerat.

För att underlätta denna omställning i livet för ex-kombattanter finns den sista delen av DDR – återanpassning. En DDR-process i ett krigsdrabbat land brukar innefatta någon form av återanpassningsprogram för de före detta kombattanterna, med exempelvis utbildning om hur samhället fungerar, sjukvård, hjälp att hitta bostad och ett civilt arbete.

Ex-kombattanterna är ofta vana vid att leva i en hierarkisk militär struktur där befälen bestämmer över sina underordnade. Konflikter löses med våld snarare än genom diskussion (alla som sett Pablo Escobars konfliktlösningsmetodik i tv-serien Narcos förstår vad jag menar). På fackspråk pratar man om att före detta medlemmar i väpnade grupper har ett negativt socialt kapital som försvårar en effektiv integrering i samhället. De behöver hjälp för att kunna skapa sig ett fungerande civilt liv.

Samtidigt behöver lokalsamhället där de ska leva förberedas på att ta emot ex-kombattanter, som ofta varit involverade i väpnade grupper som begått grova brott. Den biten är inte heller alltid så enkel och ex-kombattanterna kan vara stigmatiserade, vilket ytterligare försvårar deras möjligheter att finna exempelvis jobb och bostad.

Det blir inte enklare av att länder som drabbas av väpnad konflikt ofta är svaga stater, med höga nivåer av korruption och lågt förtroende för statliga institutioner, stor ekonomisk ojämlikhet, stor ojämlikhet mellan kvinnor och män och utbredd brottslighet. Det finns många problem att hantera samtidigt. Om man misslyckas med en DDR-process finns risken att de före detta kombattanterna går med i en väpnad grupp igen, eller hamnar i organiserad brottslighet.

FN är en nyckelspelare i DDR-processer i krigsdrabbade länder världen över. För att det ska gå så effektivt som möjligt har FN tagit fram forskningsbaserade riktlinjer för sitt DDR-arbete. De första riktlinjerna togs fram för över tio år sedan, och nu håller de på att uppdateras. Det är en process som FBA stöttat från start. Vi har bland annat gett råd om hur riktlinjerna ska utformas, och anordnat internationella konferenser där riktlinjerna diskuteras.

FBA arrangerar också två kurser om DDR per år. Varje kurs är två veckor lång, och deltagarna är personer från hela världen som ska arbeta med DDR-processer. Vi utbildar bland annat om FN:s riktlinjer för DDR-arbete och om hur en DDR-process kan skötas i praktiken. Vi stödjer även forskning om DDR och sänder ut svenska DDR-experter till internationella fredsinsatser.

DDR är ett komplicerat fält, och jag och mina närmsta kollegor arbetar med en rad svåra frågor. Tillsammans bidrar vi till effektiva fredsinsatser runt om i världen.

Jag hoppas att min kamrat blev klokare av det långa svaret.

av Eric Mellado-Åhlin
Profilbild Eric Mellado-Åhlin

Skrivet av Eric Mellado-Åhlin

Eric Mellado-Åhlin är handläggare på FBA:s program för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR). Han är inriktad på ekonomiska aspekter av konflikter, såsom naturresurser och organiserad brottlighet, med särskilt fokus på Colombia och Myanmar. Eric arbetar dessutom med FBA:s återkommande DDR-kurser.

Fler inlägg av Eric Mellado-Åhlin

Det fylliga ljudet av en riktig bomb

20 juni, 2019

Booom! Den öronbedövande smällen, de skakande fönsterrutorna och alla utlösta billarm skapar en kakofoni som hämtad ur den senaste Bondrullen. Jag nästintill flyger ur den hängmatta jag krupit in i ett par timmar tidigare och sträcker mig instinktivt efter ryggsäcken som står färdigpackad med allt från vattenflaska och första förband till pannlampa och GPS-sändare, allt […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]