Profilbild Anna Widepalm
Anna Widepalm 3 juni / 2020

Kvinnorna som bygger fred i Colombia – med och utan uniform

I fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC, som undertecknades hösten 2016, definieras ett antal åtgärder för att öka säkerheten för människor i Colombia. Åtagandena gäller inte bara medlemmarna i FARC som lämnat in sina vapen, utan inkluderar också människorättsförsvarare, lokala ledare och andra invånare i de samhällen som drabbats hårdast av den väpnade konflikten.

I rapportering och diskussioner framkommer att man uppnått en del av de överenskomna åtagandena, men att det fortfarande finns stora brister när det handlar om att skapa mer övergripande och kollektiva lösningar för att förbättra säkerheten. Våld och hot mot försvarare av mänskliga rättigheter och sociala ledare har rentav ökat sedan fredsavtalet undertecknades, och under 2019 registrerades 108 mord inom den här kategorin, enligt en rapport från FN i Colombia från mars 2020.

Under den pågående coronapandemin är det troligt att personer i utsatta positioner påverkas än mer. Just nu finns restriktioner för hur man får röra sig ute i Colombia, och en möjlig konsekvens av det är att människor som är utsatta för hot kan bli extra sårbara. De kan tvingas ha ett begränsat och förutsägbart rörelsemönster, och kan ha mindre möjligheter att anmäla hot och få skydd, under rådande omständigheter. Deras situation försvåras också av att illegala väpnade grupper i vissa områden flyttat fram sina positioner.

Till följd av fredsavtalet skapades en särskild enhet för fredsbyggande inom den colombianska polisen, UNIPEP. De arbetar för att ge skydd och säkerhet i landsbygdsområden och i de zoner där före detta kombattanter från FARC genomgår en process för att återanpassa sig till en civil tillvaro. Fokus ligger på att tillgodose behoven av mänsklig säkerhet, det vill säga individers och lokalsamhällens säkerhet. Människor i alla delar av Colombia måste kunna engagera sig politiskt, till exempel för att förbättra situationen för utsatta grupper, utan att behöva frukta för sin säkerhet och sina liv, vilket tyvärr fortfarande är fallet i många av de konfliktdrabbade områdena.

FBA verkar för att bidra till ökad mänsklig säkerhet i Colombia. Som en internationell oberoende aktör kan vi erbjuda en neutral plattform för möten mellan olika individer och grupper. Efter över ett halvt sekel av väpnad konflikt behöver förtroendet stärkas mellan staten å ena sidan – framför allt den nationella polisen och militären – och det civila samhället å andra sidan, i synnerhet civilsamhällesorganisationer som representerar grupper i befolkningen som drabbats särskilt hårt av konflikten.

Tillsammans med den colombianska kvinnoorganisationen CIASE har vi tagit fram konceptet Ledarskap för fred. Vi samlar kvinnor från civilsamhället i två regioner, Cauca och La Guajira, och kvinnor från den colombianska polisen, särskilt från UNIPEP. Vi erbjuder en arena där de kan mötas och byta erfarenheter, lära av varandra, och stärka samarbetet för att förebygga konflikter på lokal nivå. Det övergripande gemensamma målet för båda grupperna är att skapa en hållbar fred och på mötena kan de olika aktörerna dela med sig av sina skilda behov och perspektiv, men också diskutera det som förenar.

Just nu sker mötena digitalt, men vi hoppas att det inte förhindrar att individerna hittar beröringspunkter mellan varandra, och att vi så småningom kan samlas fysiskt igen.

Jag tycker att en deltagare från civilsamhället sammanfattade det så väl i ett möte häromåret: ”Bortsett från om vi har uniform eller inte så är vi ju faktiskt ganska lika. Vi är alla colombianska kvinnor, och vi strävar efter samma mål, men med olika förutsättningar och medel”.

av Anna Widepalm
Profilbild Anna Widepalm

Skrivet av Anna Widepalm

Anna Widepalm är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Colombia. Hon har tidigare varit biträdande enhetschef på FBA, och arbetat med bland annat FBA:s utbildningar i dialog och fredsmedling. Hon har även erfarenhet av att arbeta med konflikthanteringsfrågor på svenska Röda korset samt inom civilsamhället med utvecklingsprojekt i Latinamerika. Anna är utbildad civilekonom med internationell inriktning.

Fler inlägg av Anna Widepalm

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]