Profilbild Lisa Ljungström
Lisa Ljungström 7 oktober / 2015

Global utveckling – nu börjar andra ronden

När FN:s generalförsamling i september öppnade sin 70:e session inleddes veckan med ett möte kring den så kallade 2030-agendan. Världens länder samlades för att gemensamt diskutera hållbarhetsmål för den globala utvecklingen under de kommande 15 åren.

Vi är många som har följt debatten kring dessa mål, Sustainable Development Goals, som ersätter de tidigare Millenniemålen som löper ut vid årsskiftet. Och vi är många som kunde glädjas när förhandlingarna äntligen gick i mål.

Här är tre av de 17 globala mål som antogs:

Att uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor har större självbestämmanderätt (5).

Att främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla (8).

Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer (16).

17 universella mål som ska vara uppfyllda år 2030 och gäller för alla världens länder. Genom att ta fram indikatorer för de 169 delmål som ligger under de övergripande målen, ska de göras mät- och uppföljningsbara.

Särskilt glädjande är att ett ökat fokus på jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter syns i de nya målformuleringarna, jämte en god samhällsstyrning.

Men hur ska nu målen bli verklighet, hur ser vägen dit ut?

Det är en oerhört stor agenda och med 169 delmål blir det en diger uppgift för världens länder att ta sig an. Det är med en viss svindel jag läser det samlade dokumentet. Kritiker menar att 2030-agendan just är för ambitiös och att ansvarsfördelningen och uppföljningen av arbetet riskerar att bli en svårighet när målsättningarna ska omsättas i praktiken. Men de utmaningar världen ser idag berör oss alla och vi alla har ett ansvar att bidra till en positiv utveckling.

Vid FN:s toppmöte presenterades även den vängrupp för hållbar utveckling som Sverige är initiativtagare till och som ska hjälpa till att säkerställa att de globala målen genomförs på alla nivåer i samhället. Högnivågruppen kommer att på olika sätt främja erfarenhetsutbyte och diskussion om utmaningar och lösningar – mellan regeringar, det civila samhället, den privata sektorn och internationella organisationer.

Miljö, jämställdhet och freds- och statsbyggande går som en röd tråd i den svenska biståndspolitiken. För FBA:s del är det mål 16 som i störst utsträckning kommer att vägleda vår verksamhet. Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Genom vårt arbete med bland annat konfliktförebyggande, rättsstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform och implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet arbetar vi för att bidra till det målet. Genom policy- och metodstöd, forskning, utbildning och samträning och genom våra expertsekunderingar stödjer vi en demokratisk utveckling i flera av världens konfliktdrabbade länder.

I juni i år antog regeringen exempelvis en ny bilateral strategi för Sveriges utvecklingssamarbete i Demokratiska republiken Kongo, där både Sida och FBA ges uppdrag att arbeta för bland annat ökad mänsklig säkerhet och frihet från våld. Du kan läsa mer om detta arbete här.

2030-agendan ska, genom ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling, utrota världens fattigdom och göra denna värld till en bättre plats, för alla. Och visst kan det kännas svindlande. Men så sant som det är sagt: ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

av Lisa Ljungström
Profilbild Lisa Ljungström

Skrivet av Lisa Ljungström

Lisa är ansvarig projektledare för FBA:s bilaterala strategiuppdrag i Liberia. Hon har jobbat med frågor som rör säkerhetssektorreform (SSR) sedan 2010, bland annat som samordnare av SSR-frågor på svenska ambassaden i Monrovia. Tidigare har hon även arbetat på UD i Stockholm samt på svenska FN-representationen i New York. Uppvuxen i Sjötorp i Västergötland och med utbildning från Uppsala universitet.

Fler inlägg av Lisa Ljungström

Liberias unga tar ansvar för landets framtid

12 maj, 2017

För ett par veckor sedan var jag och kollegan Maja på plats i Paynesville strax utanför Monrovia i Liberia, där över 200 unga samlats för att under ett par dagar diskutera ett antal frågor som på ett eller annat vis påverkar ungas vardag. Entrepenörskap, deltagande i politiska processer, konflikthantering, integritet och kulturyttringar stod på agendan. […]

Varje tusenmilaresa börjar med ett steg

23 november, 2016

I fredags satt jag ned med fyra liberianska kvinnor som alla deltar i FBA:s pågående dialog- och medlingsprogram. Programmet inleddes förra veckan och inkluderar även kvinnor från Colombia, Afghanistan och Palestina. I programmet ges nyckelpersoner i ledande och strategiska positioner stöd i att förebygga, hantera och omvandla våldsamma konflikter genom dialog- och medlingsprocesser. Programmet, som […]

Vad ryms i lådan – om reformprogram och målsättningar

26 maj, 2016

Jag och min kollega Frida befann oss nyligen i Haag, för att delta i ett seminarium anordnat av Clingendael, The Hague Institute for Global Justice och Knowledge Platform for Security and Justice. Ämnet för dagen var stöd till reformprogram inom säkerhets- och rättsstatssektorer i post-konfliktmiljöer och varför så många av programmen inte är (tillräckligt) anpassade […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]