Profilbild FBA redaktör
FBA redaktör 31 oktober / 2013

För freden och Folke Bernadotteakademin på plats i Istanbul

Det är den 24 oktober, alltså är det FN-dagen. Jag befinner mig i en sal i på Sabanci University/IPC i Istanbul. Salen är dekorerad med guldbrokad och de röda granitpelarna bär värdigt upp salen. I salen sitter ett sextiotal kvinnor och män andäktigt lyssnande på Miroslava Behams, chefen för OSSE:s Gender sektion, när hon presenterar sin nya bok som är skriven både på ryska och engelska.

blogg-Guiden-på-ryskaDeltagarna kommer från internationella organisationer, utrikesdepartement, NGO:s och universitet från hela OSSE regionen. Under hela seminariet hör vi den ryska tolkens stämma i bakgrunden. Under dagen kommer vi engelsktalande också att få använda tolk då en del av talarna vid detta rundabordssamtal är rysktalande. Rättvist och bra.

OSCE.s Launch of the Guidance Note on Enhancing Gender-Responsive Mediation tar sin utgångspunkt i det faktum att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i fredsprocesser trots att FN resolutionen 1325 om kvinnors deltagande i fredsprocesser antogs år 2000. En utredning av FN visar att i 31 större fredsprocesser mellan 1992-2011 har endast 4 procent av undertecknarna, 2,4 procent av chefsmedlarna och 9 procent av medlarna varit kvinnor. Att kvinnor är del av krig både som aktörer och offer är idag alla medvetna om, frågan är bara hur de ska kunna vara en del i lösningen och aktiv part i fredsprocesserna.

Medling är erkänt en av de mest effektiva metoderna för att förebygga, hantera och lösa konflikter. OSSE arbetar mycket med medling i bland annat de s.k. 5+2 förhandlingarna som handlar om Transnistrien-konflikten, Minsk-gruppens diskussion kring konflikten i Ngorno-Karabakj samt Genève-samtalen som pågår efter konflikten i Georgien 2008. Under åren har även OSSE deltagit i medlingsprocesser på den lokala nivån genom fältkontoren i Kirgizistan, södra Serbien och Makedonien.

Hur skall då boken användas? Talarna betonar vikten av boken som skall användas som ett verktyg för att synliggöra att mycket mer kan göras när det gäller kvinnors deltagande i medlingsprocesser. Samtliga talare exemplifierar på olika sätt även det faktum att om kvinnor är mer inkluderade i medlingsprocesser både på ”top-level” och ”local-level” får det stor effekt på implementeringen och hållbarheten av fredsavtalen som skrivs under.

Seminariet belyste vikten av att förstå det faktum att kvinnor som lever i konflikt är marginaliserade på många olika sätt och att det är viktigt att inse att en gendermedveten medlare kan göra stor skillnad. När både kvinnor och män är involverade i fredsprocessen blir följden att fler kvinnor känner sig delaktiga och att fler delar av fredsavtalet faktiskt genomförs. Fredsavtalet blir helt enkelt mer uthålligt och hållbart. Många av talarna poängterade dock i slutet av sina anföranden ”att det är viktigt att komma ihåg, att fredsavtalet inte är lösningen utan enbart början på arbetet som kommer i post-konflikt fasen”.

Det har varit ett intressant seminarium med många lärdomar och exempel från arbetet som utförs dagligen på fältet inom hela OSSE-regionen, från Vancouver till Vladivostok. Nu återstår bara presenter till familjen och resan hem med inspirerande möten och ny kunskap i bagaget.

För freden och Folke Bernadotteakademin på plats i Istanbul,

Anna Lenneby

av FBA redaktör
Profilbild FBA redaktör

Skrivet av FBA redaktör

Fler inlägg av FBA redaktör

FBA-bloggen får nytt utseende

4 januari, 2022

Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022. Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.  

Hur påverkar kampen mot corona arbetet för fred?

22 juli, 2020

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat stridande parter i hela världen att lägga ner sina vapen så att allt fokus kan hamna på kampen mot det nya coronaviruset. Men hur kommer det internationella arbetet för fred, säkerhet och utveckling – som FBA är en del av – att påverkas av koncentrationen på att bekämpa smittspridningen? […]

En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

8 januari, 2020

Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]