Profilbild Jenny Oskarsson
Jenny Oskarsson 18 november / 2020

Ett år fyllt av överraskningar för en chef i en internationell insats för fred och säkerhet

Det känns som att jag har ett långt år bakom mig. I mitten av januari var väskorna packade och jag kunde resa iväg från Sverige för att börja arbeta som utsänd från FBA till European Union Monitoring Mission (EUMM) i Georgien. Jag såg verkligen fram emot de många nya spännande erfarenheter och upplevelser som väntade i rollen som Deputy Head of Operations. Men riktigt hur mycket nytt som skulle ske kunde nog ingen föreställa sig.

Jag hann inte mycket mer än komma på plats förrän coronapandemin bröt ut. De georgiska myndigheterna tog tidigt smittan på stort allvar. För att undvika spridning antogs olika former av restriktioner, både regionala och nationella.

I EUMM startade vi samtidigt en krisgrupp för covid-19. Vi försökte finna en fungerande balans mellan att å ena sidan kunna fortsätta utföra insatsens kärnuppgifter – att observera och rapportera om situationen i de konfliktdrabbade delarna av Georgien – och att å andra sidan minimera riskerna relaterade till covid-19 på bästa möjliga vis. Vi tog fram olika scenarier och utvecklade planer för hur vi skulle agera i varje scenario.

På kort tid ställdes hela verksamheten om från fysiska möten på våra kontor till videomöten och distansarbete för den som kunde. Men observatörerna ute i fält, stommen i EUMM:s verksamhet, fick fortsätta sitt arbete på plats.

Som tur är fortlöpte det väl. EU:s internationella krishanteringsinsatser är smältdeglar och EUMM är inget undantag. Här arbetar totalt cirka 350 personer som kommer från Europas alla hörn, och har en bakgrund i allt från civilt till polisiärt eller militärt arbete. Blandningen är en styrka och vi hade stor nytta av att ha personal med många olika erfarenheter och kunskaper när vi blev tvungna att ställa om. Jag är tacksam att få vara på en så stimulerande arbetsplats.

Samtidigt finns det förstås också utmaningar, liksom i alla andra internationella insatser för fred och säkerhet. FBA verkar för att stärka insatserna i att möta utmaningarna, och erbjuder olika typer av utbildning och övning för personal i insatser som leds av såväl EU som FN och OSSE. Inte minst utbildning om ledarskap och samverkan. Jag hade förmånen att nyligen få delta i en coronaanpassad FBA-utbildning online på detta tema, tillsammans med kollegor med chefsroller i andra EU-insatser. Vi befann oss i helt olika länder, kontexter och verksamheter, men hade ändå påfallande mycket gemensamt. Vi kunde utbyta erfarenheter av ledarskap generellt och lära av varandra i pandemitider.

Det gör att jag känner mig hoppfull inför det nya året som väntar. Men förhoppningsvis innehåller 2021 något färre överraskningar för oss alla.

av Jenny Oskarsson
Profilbild Jenny Oskarsson

Skrivet av Jenny Oskarsson

Jenny är utsänd från FBA till European Union Monitoring Mission (EUMM) i Georgien, där hon arbetar som Deputy Head of Operations. Studier i statsvetenskap vid Lunds universitet ledde till att Jenny började arbeta i konfliktkontexter. Tidigare har hon varvat humanitära uppdrag i krisområden med uppdrag inom mer långsiktiga biståndsprojekt, för främst icke-statliga organisationer.

Fler inlägg av Jenny Oskarsson

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]