Profilbild Richard Sannerholm
Richard Sannerholm 24 september / 2013

Döden, skatterna och en rättssäker förvaltning

”Inget är säkert här i livet utom döden och skatterna”. Detta är lika sant idag som för lite över 200 år sedan då Benjamin Franklin skrev orden som på ett bra sätt beskriver vikten av rättssäkerhet i vardagen.

Oavsett vilket land vi befinner oss i kommer vi på olika sätt i kontakt med förvaltningsmyndigheter. Kontakterna är många och kan exempelvis handla om en födelseattest, ansökan om ID-kort eller äktenskapsbevis. Det kan också röra sig om till synes trivialiteter som att ansöka om lagfart, registrera ett företag eller få en dödsattest. Likt Tage Danielssons klassiska dikt ”Livet är Kort” (som både börjar och slutar med BB, GB, TV) kan man lista de myndigheter som följer oss från vaggan till graven. Något i stil med SKV, CSN, AF, PRV och HSAN. Vardagliga (en del skulle säga tråkiga) frågor som den offentliga förvaltningen hanterar men som är avgörande och grundläggande för rättssäkerhet, fred och utveckling.

I länder drabbade av konflikt och kriser är myndigheter med ansvar för grundläggande frågor som folkbokföring eller lagfart oftast kapacitetssvaga, men också godtyckliga i sin styrning och myndighetsutövning. Det kan vara så att lagstöd saknas när beslut fattas, eller bristfällig information till ”användarna” om vad de kan förvänta sig och vilka rättigheter de har.

Stöd till rättsstatsuppbyggnad i konfliktdrabbade länder ges i huvudsak till domstolar, polis och andra rättsvårdande myndigheter. Ofta kretsar stödet kring stora frågor som demokratisk översyn och ansvarsutkrävande av säkerhetsstyrkor, domstolars författningsskydd, eller insatser för att bekämpa sexuellt våld.

Den fundamentala förvaltningen

Det är viktigt att understryka att en rättssäker förvaltning inte är något som kan skjutas på framtiden i freds- och statsbyggande processer. För personen som försöker, men vägras en så fundamental sak som att få en identitetshandling, kan det innebära att han/hon inta kan rösta. För den som försöker återfå sin egendom efter konflikt kan en rättsosäker förvaltning hota mänsklig trygghet och utveckling. Att bredda stödet till rättsstatsuppbyggnad i konfliktdrabbade länder är inget nollsummespel. Istället handlar det om att komplettera FN: s och EU: s insatser som framförallt fokuserar på den straffrättsliga sidan för att stödet ska bli mer omfattande och ha större verkan.

FBA arbetar sedan flera år med att på olika sätt stärka graden av den offentliga förvaltningens rättsstatlighet i konfliktdrabbade länder. Praktiskt handlar det om att se till att rättssäkerhet, rättslikhet och rättstrygghet genomsyrar all form av myndighetsutövning, oavsett vilken del av staten som står för den.

Unik handbok lanseras nästa vecka

Igår inleddes OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) årliga Human Dimension Implementation Meeting. Det är Europas största konferens för frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati och den pågår i två veckor. Nästa vecka, den 2 oktober, anordnar FBA och ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) ett side-event som tar upp frågan om ansvarsutkrävande och rätten till domstolsprövning inom förvaltningsärenden.

FBA har, tillsammans med ODIHR, tagit fram en handbok för rättegångsobservation av förvaltningsdomstolar (publiceras inom kort på www.folkebernadotteacademy.se). Det finns redan handböcker i ämnet, men ingen som handlar om just förvaltningsdomstolar.

För att stärka rättssäkerheten i offentlig förvaltning spelar förvaltningsdomstolar en central roll. Inte bara från ett ansvarsutkrävande perspektiv, utan också för att säkerställa rätten till domstolsprövning och individers möjligheter till upprättelse när fel har begåtts. Stöd till rättsstaten efter konflikt innebär att arbeta med de frågor som har störst betydelse för individer oavsett deras alldaglighet eller oundviklighet, så som döden och skatterna.

BB
GB TV
IQ AB Ba BC C TV
FF LP EP UKV LSD
SSU RFSU TV
vpl OP
SKF LO ABF TV
SKF PR TCO DN TV
SKF VD SAF SvD TV
ATP KDS TV
GB TV
TV
TV
STOP

(Livet är kort, Tage Danielsson 1967)

av Richard Sannerholm
Profilbild Richard Sannerholm

Skrivet av Richard Sannerholm

Richard ansvarar för rättsstatsprogrammet vid FBA. De arbetar med analysstöd, forskning och utbildning som rör rättsstatsuppbyggnad (Rule of Law). Richard bloggar främst om frågor som rör rättsstatens roll före, under och efter en konflikt. Han kommer närmast från forskarvärlden och disputerade 2009.

Fler inlägg av Richard Sannerholm

No functionality without legality

16 mars, 2016

From actors to institutions It’s official, institutions are back in peacebuilding and development after having played an ambivalent role for some time. While seen as important for conflict prevention and post-conflict reconstruction, there has also been a prevailing idea that attending too much to institutions is problematic, and that institutional reform means top-down, technical, elite-centred […]

The “Streisand effect”: Why Rule of Law Matters on Internet

28 april, 2015

Some years ago Barbara Streisand learned the painful truth that the more you try to hide something, the more likely it is that your secret will be revealed. Barbara had filed a civil suit against an aerial photographer who happened to snap a picture of the neighbourhood where she lived. Pretty soon, more people than […]

More than blue helmets needed

4 mars, 2015

Right now a review of UN peace operations is taking place. The review looks at UN efforts to both keep and build peace, and it is long overdue – it’s been fifteen years since the last review was done and in our line of business, that is a long time considering that conflicts and crises […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]