Profilbild Lisa Ljungström
Lisa Ljungström 2 september / 2014

Att fortsätta kämpa i en krisande värld

TEST

Det är tidig morgon, alltför tidig för min ännu semestersega kropp, när jag vecklar upp min morgontidning på vägen till jobbet. Kris i Ukraina, nya attentat med dödlig utgång i Irak, ebolaviruset har spridit sig ytterligare, blodiga strider i Syrien, fruktansvärda bilder från Gaza, nedskjutna FN-helikoptrar i Sydsudan, kaos i Libyen. Listan över mänskligt lidande slutar inte. Jag går uppför backen till FBA:s kontor med en känsla av att världen är på väg mot fel håll.

När man tittar på statistik över de senaste årens konflikthärdar och deras inverkan på människors sociala och ekonomiska förutsättningar inser man rätt snart att mycket handlar om definitioner. Mänskligt lidande går naturligtvis inte att mäta eller kategorisera, det är alltid den enskilda individens perspektiv som står i centrum. Men tittar man på fattigdomsstatistik, det vill säga antalet människor i världen som lever under den så kallade fattigdomsgränsen, så har antalet minskat. Även antalet låginkomstländer har sjunkit.

Tittar man däremot på antalet pågående konflikter, ser man i stället en ökning. Siffror pekar mot att uppemot 75 procent av världens fattiga lever i vad som klassas som medelinkomstländer, av vilka vissa även klassas som sviktande stater. Långt över 1 miljard människor bedöms leva i sviktande och konfliktdrabbade länder, vilka alla står inför en rad utmaningar. Inklusive extrem fattigdom. Klimathot, föroreningar och sjukdomar påverkar i allra högsta grad utvecklingen och nationella och regionala flyktingströmmar påverkar oss alla.

Det finns en rad globala, regionala och nationella initiativ och överenskommelser som rör bistånds- och säkerhetspolitik. Utvecklingsmål, samarbetsverktyg och ramverk samverkar i syfte att göra den här världen en bättre plats att leva i. För alla. När jag sätter mig vid mitt skrivbord och öppnar upp min inkorg ramlar jag in i det nexus som finns mellan policy och implementering, individer och institutioner, mål och resultat.

När jag piggnar till efter morgonens tredje kopp kaffe påminner jag mig själv om FBA:s uppdrag och känner mig bättre till mods. Vi som myndighet ska bidra till varaktig fred, säkerhet och utveckling genom att verka för goda och effektiva internationella fredsinsatser. Vi arbetar i Ukraina, i Irak, i Västafrika, i Libyen. Vi jobbar med att bidra till att människor som lever i fattigdom och konfliktdrabbade områden får bättre möjligheter att ta kontroll över sin framtid. Vi arbetar med att stärka individer och institutioner, i en demokratisk process.

Hur mycket frustration man än kan känna inför världens utmaningar, och hur lite man än känner att man själv gör, är det bara att fortsätta. För jag tror på vad jag, vi, alla kan göra. Och kanske, kanske kan det bidra till en tidningsartikel färre nästa sommar.

av Lisa Ljungström
Profilbild Lisa Ljungström

Skrivet av Lisa Ljungström

Lisa är ansvarig projektledare för FBA:s bilaterala strategiuppdrag i Liberia. Hon har jobbat med frågor som rör säkerhetssektorreform (SSR) sedan 2010, bland annat som samordnare av SSR-frågor på svenska ambassaden i Monrovia. Tidigare har hon även arbetat på UD i Stockholm samt på svenska FN-representationen i New York. Uppvuxen i Sjötorp i Västergötland och med utbildning från Uppsala universitet.

Fler inlägg av Lisa Ljungström

Liberias unga tar ansvar för landets framtid

12 maj, 2017

För ett par veckor sedan var jag och kollegan Maja på plats i Paynesville strax utanför Monrovia i Liberia, där över 200 unga samlats för att under ett par dagar diskutera ett antal frågor som på ett eller annat vis påverkar ungas vardag. Entrepenörskap, deltagande i politiska processer, konflikthantering, integritet och kulturyttringar stod på agendan. […]

Varje tusenmilaresa börjar med ett steg

23 november, 2016

I fredags satt jag ned med fyra liberianska kvinnor som alla deltar i FBA:s pågående dialog- och medlingsprogram. Programmet inleddes förra veckan och inkluderar även kvinnor från Colombia, Afghanistan och Palestina. I programmet ges nyckelpersoner i ledande och strategiska positioner stöd i att förebygga, hantera och omvandla våldsamma konflikter genom dialog- och medlingsprocesser. Programmet, som […]

Vad ryms i lådan – om reformprogram och målsättningar

26 maj, 2016

Jag och min kollega Frida befann oss nyligen i Haag, för att delta i ett seminarium anordnat av Clingendael, The Hague Institute for Global Justice och Knowledge Platform for Security and Justice. Ämnet för dagen var stöd till reformprogram inom säkerhets- och rättsstatssektorer i post-konfliktmiljöer och varför så många av programmen inte är (tillräckligt) anpassade […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]