Profilbild Peter Bülund
Peter Bülund 6 maj / 2020

Utvecklat säkerhetstänk i coronatider

Ingen av oss kunde förutse coronautbrottet. Även om jag arbetar med en så kallad HEAT-kurs, (Hostile Environment Awareness Training) och utbildar i hur man förutser och skyddar sig mot risker i konfliktområden. Och även om vi i planeringen framåt också diskuterat moment som rör hur man evakuerar i samband med epidemier med snabb smittspridning. Men denna globala pandemi såg vi inte komma.

Många av våra aktiviteter och utbildningar har blivit uppskjutna på grund av coronautbrottet, men genom distansarbete fortgår delar av verksamheten. Med hjälp av nya verktyg och rutiner försöker vi fullfölja myndighetens uppdrag så långt som möjligt. HEAT-kursen som främst vänder sig till personer som ska arbeta i ett högriskområde, till exempel i en fredsinsats, och i stor utsträckning bygger på att deltagarna får olika uppdrag där de övar praktiskt, har skjutits upp till hösten. Som kursansvarig försöker jag därför nu använda tiden för att tillsammans med mitt team slipa på utbildningen, göra riskanalyser, utveckla beredskapsplaner och ta fram en helt ny repetitions- och fördjupningskurs som vi kallar ReHEAT. Allt enligt teamets devis förbättra, förenkla och förfina.

Under 2019 anpassades en del av våra övningar utifrån den förändrade hotbild vi ser i omvärlden med komplexa terrorattacker. Under 2020 ligger fokus på att förbättra våra utbildningar ur ett genus-, mångfalds- och kommunikationsperspektiv. Under corononautbrottet håller jag och mitt team även fler internutbildningar för våra kollegor på FBA, om exempelvis globalisering och säkerhet.

Vi har också börjat planera för en intern workshop om interpersonell kommunikation, det vill säga  hur man kan använda retorik i praktiken för att påverka, lyssna in och läsa människor. Vi har även börjat se över hur vi kan stärka vår samverkan med andra myndigheter, systerorganisationer och inte minst vår kontorsgranne i lokalerna i Stockholm, Försvarshögskolan. Mitt team har också samlat in erfarenheter från FBA:s utsända som arbetar i olika fredsinsatser i världen, om hur det är att verka i högriskområden och om det är någon skillnad för män respektive kvinnor.

Om utvecklingsarbetet får ta överhanden nu, kommer hösten att bli väldigt intensiv och operationell. Om allt går enligt planerna som de ser ut i dag kommer först de två uppskjutna tillfällena av vår kurs i skydd mot risker i konfliktområden, HEAT, att hållas. Sedan ska vi för första gången hålla den nya ReHEAT-kursen, där fokus ligger på mer subtila risker för utsända som varit på plats i en fredsinsats i ett konfliktområde en längre tid. Det kan handla om utpressning, spionage och riskbeteenden. Det är den kursen som också ska innehålla moment om att hantera epidemier och evakuering. Det var redan inplanerat i kursupplägget, men coronautbrottet har verkligen tydligt visat hur viktig frågan är, och att man måste förbereda sig för olika scenarier.

Med så dedikerade och positiva medarbetare som jag har, ser jag fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet. Coronapandemin är en kris och tragedi, men vi försöker göra det bästa verksamhetsmässigt utifrån situationen. Att vara anpassningsbar, tänka utanför boxen och inte drabbas av tunnelseende är avgörande taktiska delar vi lär ut för att hantera säkerhetsrisker. Situational awareness, som det kallas på fackspråk.

av Peter Bülund
Profilbild Peter Bülund

Skrivet av Peter Bülund

Peter arbetar som kursansvarig för FBA:s utbildningar i skydd mot risker i konfliktområden. Han har en bakgrund inom svenska polisen och EU:s utrikestjänst, EU External Action Service, där han arbetat både nationellt och internationellt med kommunikation och säkerhet.

Fler inlägg av Peter Bülund

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]