Profilbild Måns Hanssen
Måns Hanssen 27 oktober / 2017

Säkerhetssektorreform i Mali, som låsningarna i en bostadsrättsförening

Säkerhetssektorreform (SSR) är en viktig del i den pågående fredsprocessen i Mali, därom råder inga tvivel. I ett konfliktdrabbat land behöver ofta säkerhetssektorn, med bland annat polis, militär, tull och gränsbevakning, reformeras och ställas under demokratisk kontroll. Utmaningen i Mali handlar dock inte om vad som ska göras utan hur det ska göras.

Under 2015 tecknades ett fredsavtal mellan Malis regering och de två väpnade rebellkoalitionerna CMA och Plattformen, men i fredsavtalet finns det inte specificerat hur reformerna av säkerhetssektorn ska ske. Detta har gjort att arbetet går långsamt. Det är kantat av motgångar, motsättningar och bristande politisk vilja.

Jag tänker på att säkerhetssektorreform faktiskt kan ha likheter med styrelsearbetet i en bostadsrättsförening, där många underliggande konflikter gör att det strategiska arbetet inte går framåt. Det är som med våra stuprör på hösten. De är isolerade och det blir stopp direkt när löven faller. Det behövs underhåll och en duktig fastighetsförvaltare. Inget sker automatiskt. Stuprören behöver rensas för att vattnet ska flöda fritt. Utan effektiv avrinning finns risk för vattenskador och mögel.

För att bedriva effektiv säkerhetssektorreform i Mali krävs att en strategisk plan etableras på den högsta politiska nivån. Arbetet kan inte bedrivas i många separata spår om det ska vara långsiktigt och hållbart. Det behövs nationell samordning och stark politisk vilja. För närvarande utvecklas delar av det tekniska arbetet, men inte på den nivå eller med den intensitet som skulle vara önskvärd. De små framsteg som trots allt sker återfinns inom specifika sektorer så som försvarsmakten och rättsväsendet.

Arbetet i Mali har i stor utsträckning fokuserat på att hantera det som dyker upp, som i en bostadsrättsförening med brister i fastighetsskötseln. Ena dagen kalla element, andra dagen översvämningar. Om reformprocessen i Mali fastnar i operativa frågor kommer vi att få rycka ut om och om igen för att åtgärda översvämningarna men vi kommer aldrig att göra något åt det ursprungliga problemet, eftersom de operativa frågorna i ett långsiktigt perspektiv har begränsad effekt på säkerheten för Malis invånare.

Insatser med fokus på operativ säkerhet brukar internationellt refereras till som Train & Equip, speciellt inom militären. Detta arbete tar mycket kraft och fokus från strategiska diskussioner och de politiska beslut som behöver fattas.

I Mali symboliseras detta bäst av det faktum att det nationella rådet för säkerhetssektorreform fortfarande inte är operationellt. Rådet har, efter många om och men, nyligen fått medlemmar utsedda både från regeringen, CMA och Plattformen. Men fortfarande saknas kontor och fungerande verksamhet.

Regeringen ser nu ut att vilja ta över taktpinnen och har börjat diskutera möjligheterna att etablera ett nytt nationellt säkerhetsråd med enbart representanter för regeringen. Det är egentligen ingen dålig idé. Tvärtom, det finns ett stort behov av koordinering vad gäller säkerhetsfrågor i Mali. Frågan är hur representativt detta nya råd blir i jämförelse med det gamla, om det saknar deltagande från övriga parter i fredsavtalet, och vilka konsekvenser det får för fredsprocessen som helhet?

För att återvända till min liknelse – det är svårt att välja styrelse i den här bostadsrättsföreningen.

Samtidigt är det just detta FBA ska hjälpa till med. Sedan 2016 implementerar vi en del av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Mali. Strategins huvudsakliga mål är att bidra till ett stärkt samhällskontrakt i Mali och minskad sårbarhet för återfall i konflikt.

FBA planerar bland att stödja Malis motsvarighet till Statistiska centralbyrån, Instit L’Institut National de la Statistique (INSTAT), i deras arbete med att samla in och analysera data om befolkningens säkerhetsbehov. För det är inte statens säkerhet som ska säkerställas, det är människor som befinner sig i Mali och deras säkerhet som är viktig.

FBA bidrar också genom att sända ut svenska experter till en rad olika institutioner i Mali, såsom justitiedepartementet och departementet ansvarigt för jämställdhetsfrågor. Förutom deras expertis i olika sakfrågor kommer deras arbete med att stödja en koordinerad ansats till säkerhetssektorreform i Mali att bli avgörande för FBA:s engagemang i landet i sin helhet.

Man skulle kunna säga att det är viktigt att lösa frågan om hur fredsavtalet ska implementeras, på samma sätt som man måste lösa bostadsrättsföreningens underhåll. Hur ska grovjobbet göras, vem ska rensa avloppen och kan styrelsen komma överens om en plan för arbetet?

av Måns Hanssen
Profilbild Måns Hanssen

Skrivet av Måns Hanssen

Måns arbetar på FBA:s program för säkerhetssektorreform med Mali, Demokratiska republiken Kongo, Ukraina, rådgivning och utbildningar. Han har tidigare arbetat med både säkerhetssektorreform, valförrättning och demokratifrågor med fokus på Mellanöstern och Nordafrika. Måns är ordförande i styrelsen för den bostadsrättsförening han bor i.

Fler inlägg av Måns Hanssen

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]