Profilbild FBA redaktör
FBA redaktör 15 oktober / 2013

Konfliktdrabbat låtsasland

Bogaland är ett land med en lång och svår historia med bland annat ett inbördeskrig och en lång efterföljande väpnad konflikt. Det finns drygt 9 miljoner medborgare och landet är indelat i fem provinser. Grannländerna är sällan välvilligt inställda och även inom landet finns svåra motsättningar. Här finns en historia med förtryck och koloniala förtecken. Här finns såväl internflyktingar, de som vill återvända, och de som kommer från angränsande länder.

toppbild

I Bogaland finns rika naturtillgångar och ekonomiska intressen men inte någon rättvis och jämlik fördelning av resurser. Här finns naturkatastrofer, fungerande samhällen och drabbade samhällen, fattiga områden och rikare områden. Här finns sjukdomar, barnsoldater, offer för trafficking och en stor brist på säkerhet. Här finns frivilligorganisationer och en interimregering som försöker bringa fred och utveckling till landet. Här finns också starka krafter i parallella system som tjänar stora pengar på konflikt och oro och här finns nationella och internationella hjälporganisationer som vill väl. Och mycket mycket mer.

För drygt ett år sedan blossade konflikten upp igen. FN fördömde parterna som orsakar konflikten och ett diplomatiskt arbete ledde fram till ett fredsavtal. Parallellt fattas beslut om en fredsoperation, en integrerad FN-mission, som skall överse att fredsavtalet hålls och implementeras. I den integrerade missionen finns FN, Nato och EU representerat. FN har haft sina organisationer på plats en längre tid så även OCHA, UNDP, WFP, UNCHR med flera finns där. I Bogaland finns också andra internationella aktörer såsom ICRC, Röda Korset, Rädda barnen och ett undersökningsteam från Amnesty International och givetvis många nationella organisationer och institutioner.

Samverkan i fredsinsatser

Som ni kanske har förstått vid det här laget så är Bogaland inte något riktigt land. Det är bakgrunden till att väldigt många personer, civila och miltära, tränar civil-militär samverkan i fredsinsatser. Bogaland gör det möjligt att träna på de utmaningar som finns med integrerade missioner och fredsoperationer. Här ges en möjlighet att bli bättre på att arbeta tillsammans i verklighetens insatser.

VK-loggaViking, världens största civil-miltära övning

Viking – som övningserien heter, är den största civil-miltära övningen i sitt slag. Vi håller just nu på att förbereda nästa övning, den sjunde övningen sedan starten 1999. I denna övning deltar 62 länder, omkring 30 civila och lika många militära organisationer. Övningen utspelas på 7 olika spelplatser i världen och drygt 3 000 personer deltar.

Vikingövningar är med andra ord;

  • Multifunktionella – ett myller av aktörer är med (myndigheter, organisationer, institutioner, skolor)
  • Multidimensionella – deltagarna (civila, militär och polis) tränas i de flesta aspekter som finns i ett konfliktområde till exempel säkerhet, humanitärt arbete, flyktingar, mänskliga rättigheter, gender, avväpning, rättsäkerhet och politiska processer för att nämna några
  • Multinationella – då många länder är med och bidrar med deltagare och kunskaper. Deltagarna organiseras i gemensamma internationella staber – eller i egna organisationer – och tränas tillsammans, och sida vid sida, för att genomföra och planera både kortsiktiga och långsiktiga processer.

 

Varför gör vi då detta?

Jo, för att förmedla vikten av att freds- och krishanteringsinsatser planeras och genomförs multidimensionellt , för att öka förståelsen för att säkerhet och utveckling hänger ihop och för att öka förståelse för att olika aktörer måste samverka och hur man kan göra detta.

Vill du läsa mer så rekommenderar jag dessa länkar;
http://www.folkebernadotteacademy.se/sv/Verksamheter/Utbildning-och-samtraning/Expertstod-till-ovningar/VIKING/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/viking-14/

av FBA redaktör
Profilbild FBA redaktör

Skrivet av FBA redaktör

Fler inlägg av FBA redaktör

FBA-bloggen får nytt utseende

4 januari, 2022

Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022. Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.  

Hur påverkar kampen mot corona arbetet för fred?

22 juli, 2020

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat stridande parter i hela världen att lägga ner sina vapen så att allt fokus kan hamna på kampen mot det nya coronaviruset. Men hur kommer det internationella arbetet för fred, säkerhet och utveckling – som FBA är en del av – att påverkas av koncentrationen på att bekämpa smittspridningen? […]

En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

8 januari, 2020

Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]