Profilbild Linnéa Gelot
Linnéa Gelot 29 september / 2017

Forskare och praktiker tar pulsen på Afrikas diplomatiska hjärta

I oktober kommer världsledande forskare som studerar fredsfrämjande insatser, och praktiker som på olika sätt arbetar med sådana insatser, att samlas i Addis Abeba i Etiopien för en tredagars-konferens som arrangeras av FBA. Ett genomgående tema kommer att vara de utmaningar och dilemman som nutidens konflikter innebär för praktikerna, till exempel diplomater.

De flesta deltagarna är medlemmar i någon av FBA:s forskararbetsgrupper. I dagsläget ingår ett 100-tal personer i fem grupper, som är fokuserade på fredsbevarande insatser, konfliktförebyggande, rättsstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform samt kvinnor, fred och säkerhet.

Medlemmarna kan varje år ansöka om forskningsanslag från FBA. I gengäld får FBA tillgång till nya forskningsrön som är viktiga för utvecklingen av myndighetens verksamhet. FBA har under flera års tid arrangerat ett möte per år i varje forskararbetsgrupp, där forskarna har kunnat diskutera sina pågående projekt och FBA samtidigt har kunnat få ta del av den senaste vetenskapliga kunskapen på området. I år utvecklar myndigheten verksamheten ytterligare.

Vi prövar nu att vid några tillfällen sammanföra forskare från flera olika forskararbetsgrupper på gemensamma konferenser, dit även praktiker bjuds in till ett extra moment. Att skapa naturliga mötesplatser och främja dialog och utbyte mellan forskning, policy och praktik känns otroligt spännande. Vare sig vi är tjänstemän, diplomater, forskare eller samhällsmedborgare har vi alla behovet av att se dagens utmaningar från flera olika infallsvinklar. Sådana kontaktytor kräver aktiva aktörer, och där kan vi på FBA verkligen göra skillnad.

I juni hölls vår första konferens där forskare och praktiker sammanfördes, i Stockholm och på temat medling. I ljuset av den svenska regeringens satsning på dialog och fredsprocesser och det kvinnliga medlingsnätverket ville vi särskilt uppmärksamma pågående forskning om medling and andra fredsfrämjande metoder i väpnade konflikter.

Att nästa konferens om fredsfrämjande insatser kommer att hållas i Addis Abeba ser jag som naturligt. Addis Abeba är sätet för Afrikanska unionen (AU). Här finns Afrikas diplomatiska hjärta och här skrivs historia när det gäller fredsfrämjande insatser. Kan vi inte förstå vad som händer här, missar vi såväl inom forskning som policy en viktig del av pusslet i nutidens konflikthantering.

AU håller på att bli en allt viktigare fredsfrämjande aktör i världen. Det visar inte minst min egen forskning, där jag undersökt AU-ledda fredsinsatser under de senaste tio åren. AU har också kommit att bli en strategisk partner för Sverige i arbetet för fred och säkerhet internationellt. Det märks till exempel om man tittar på Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. Strategin ger FBA i uppdrag att stärka regionala aktörers kapacitet att förebygga, lösa och hantera effekterna av väpnade konflikter i Afrika söder om Sahara, och AU nämns som en nyckelinstitution i arbetet.

Jag ser fram emot att snart få packa väskorna och bege mig till Addis Abeba för vår konferens. Det är extra spännande med just forskare-praktikermomentet. Få saker känns så angelägna som att diskutera hur insatser för fred kan bli effektivare, på plats i den inofficiella huvudstaden i det krigsdrabbade men samtidigt framväxande Afrika. När forskare och praktiker får dela med sig av sina ofta vitt skilda erfarenheter av ett problem, uppstår en unik möjlighet att hitta kreativa lösningar gemensamt.

av Linnéa Gelot
Profilbild Linnéa Gelot

Skrivet av Linnéa Gelot

Linnéa Gelot är senior forskare på programmet för forskning och utveckling på FBA. Hon har en doktorsexamen från Aberystwyth University och en bakgrund som senior forskare på Nordiska Afrikainstitutet. Linnéas forskning har fokuserat på AU som freds- och säkerhetsaktör, skydd av civila, och samarbetet mellan FN:s säkerhetsråd och regionala aktörer. Hon har främst bedrivit fältarbete i Somalia, Etiopien och Sudan.

Fler inlägg av Linnéa Gelot

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]