Ett stöd som bidrar till ett pluralistiskt civilsamhälle

Det känns lite som julafton när jag kommer till jobbet dagen efter sista ansökningsdatum och nyfiket räknar hur många ansökningar vi fått in för FBA:s stöd till civilsamhället. Förra året var det 64 ansökningar, och i januari kunde vi meddela 20 organisationer att de beviljats bidrag.

FBA delar varje år ut statliga bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet. Sedan jag började som bidragshandläggare 2018, samma år som FBA lanserade stödet till civilsamhället, har vi fått allt fler och bättre ansökningar. För tre år sedan fick vi in ansökningar om sammanlagt 42 miljoner kronor och vi hade 21 miljoner kronor att fördela. Hälften kunde alltså beviljas. I den senaste omgången kunde vi endast bevilja en tredjedel.

Det är jätteroligt att se hur söktrycket och kvaliteten på ansökningarna ökar. Det är ett tecken på att bidragen är relevanta och att vi nått ut till organisationer som har nytta av dem. Samtidigt gör det såklart urvalsprocessen svårare för oss handläggare.

Vi strävar alltid efter att välja ut de ansökningar som har bäst förutsättningar att uppnå resultat. Tack vare att allt fler söker våra bidrag har vi idag fler ansökningar som så att säga är jämnstarka, vilket gör att vi kan väga in fler faktorer i bedömningen, som geografisk och tematisk spridning och att olika typer av organisationer finns representerade.

Jag tycker att det finns flera viktiga värden med de bidrag vi förmedlar. I ett demokratiskt samhälle behövs ett starkt civilsamhälle där olika åsikter representeras och olika röster kan komma till tals. Det märks inte minst i länder där demokratin hotas och civilsamhällets representanter och organisationer ofta löper risk att utsättas för repressiva åtgärder från staten. Ur det perspektivet bidrar vårt stöd till att det svenska civilsamhället har en stark röst i frågor som rör internationell fred och säkerhet.

För FBA är stödet ett sätt att öka allmänhetens kännedom om myndighetens verksamhet. Det hjälper oss också att skapa nätverk och goda relationer med civilsamhällesaktörer som delar vårt engagemang för frågor om fred och säkerhet och medverkar till att dessa diskuteras brett i samhället. Som myndighet företräder vi staten, samtidigt finansierar vi organisationer som driver frågor som ibland går på tvärs mot regeringen. Det kan verka ologiskt, men inte om man tänker på värdet: att främja dialog och debatt om fred och säkerhet och se till att olika röster får höras i det offentliga!

Nästa möjlighet att söka bidrag är hösten 2021, för projekt och verksamhet som ska ske under 2022.

Så se hit, civilsamhällesorganisationer! Här finns mycket material att läsa in sig på och börja fundera redan nu. I slutet av maj bjuder vi in till ett dialogmöte för organisationer som är intresserade av att ta del av FBA:s stöd till civilsamhället, då vi berättar mer och svarar på frågor. Håll utkik i FBA:s sociala kanaler!

Här kommer mina bästa tips för att lyckas med ansökan:

Läs våra riktlinjer innan du början skriva en ansökan för att avgöra om FBA:s bidrag är rätt för dig och din organisation.

  • Formulera en tydlig idé om vad ni vill göra och varför. Vad är problemet som behöver lösas och hur bidrar ert arbete till att lösa det? Ansökan ska vara logisk och hänga ihop.
  • Förmedla er idé på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt.
av Amanda Olsson Myrvik
Profilbild Amanda Olsson Myrvik

Skrivet av Amanda Olsson Myrvik

Amanda är handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället för fred och säkerhet och arbetar med de bidrag myndigheten förmedlar till svenska civilsamhällesorganisationer. Hon har erfarenhet av arbete inom det svenska och internationella civilsamhället från Interpeace, en organisation som arbetar med internationellt fredsbyggande, och har sin utbildningsbakgrund i freds- och konfliktstudier.

Fler inlägg av Amanda Olsson Myrvik

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]