Profilbild Cecilia Hull Wiklund
Cecilia Hull Wiklund 28 februari / 2020

En möjlighet för alla afghaner?

Det är en intensiv tid nu för oss som arbetar med Afghanistan. FBA är tillsammans med Sida del av en EU-satsning som finansieras av EU:s Instrument Contributing to Peace and Stability som syftar till att ge stöd till en kommande fredsprocess, och nu är en sådan inom räckhåll igen.

Som ni kanske minns avbröt USA de tidigare samtalen som fördes med talibanerna i september i fjol, precis när förhandlingarna om villkoren för USA:s tillbakadragande från Afghanistan skulle inledas. Parterna samtalar nu med varandra igen, och har kommit överens om en begränsad vapenvila. Vid midnatt i lördags inleddes en veckolång period av våldsnedtrappning, som om allt går vägen, ska följas av en överenskommelse, den sista februari, om en tidsplan för ett amerikanskt trupptillbakadragande.

Överenskommelsen är det tänkt ska bana väg för det som kallas intra-afghanska samtal, dvs samtal mellan talibanerna och den afghanska regeringen, som talibanerna hittills inte har velat involvera eftersom man betraktat regeringen som en marionett för amerikanska intressen.

En ytterligare komplicerande faktor är att den afghanska regeringen är splittrad till följd av det nyligen presenterade, mycket försenade, resultatet av det afghanska presidentvalet. Den främsta oppositionskandidaten Abdullah Abdullah hävdade att han vunnit trots att den sittande presidenten Ashraf Ghani utropas till valets segrare. Tiden är nu knapp för regeringen att samla sig eftersom den snart kan få möjligheten att ta steget in i formella fredsförhandlingar, vilket är mycket viktigt för ett land som i 40-års tid har befunnit sig i konflikt.

Jag uppmanar alla afghaner att ta vara på den här möjligheten

twittrade USA:s utrikesminister Mike Pompeo förra fredagen.

Jag stannade upp när jag läste orden alla afghaner och tänkte på vårt uppdrag: att bidra till en inkluderande fredsprocess. I Afghanistan har många röster saknats i politiken, i näringslivet, i kulturen; ja kort sagt överallt. Stora delar av befolkningen är inte representerade i någon del av samhällslivet, framförallt saknas kvinnor, unga och minoriteter.

Sedan vi inledde arbetet i Afghanistan har vi ofta mött representanter för civilsamhället som vill att vi ska hjälpa dem ge röst åt de frågor som de brinner för. Gemensamt är att de vill vara en del av framtiden när Afghanistan ska byggas upp. FBA har nu regelbunden kontakt med ett flertal organisationer, som driver frågor med stor spännvidd.

I början av mars faciliterar FBA och Sida å EU:s vägnar möten mellan representanter från det afghanska civilsamhället och Brysselbaserade aktörer, inklusive EU:s institutioner och unionens medlemsländer. Syftet är att diskutera konkreta åtgärder för hur afghanska fredssamtal ska bli mer inkluderande. EU är i deras ögon en trovärdig aktör när det kommer till mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer. EU är också en av de största biståndsgivarna i Afghanistan, som inte vill se att den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen i Afghanistan stannar av. Länder i unionen har även tagit emot ett stort antal afghaner som flytt landet och som har potential att vara en viktig politisk kraft för fred.

Delegationen representerar civilsamhällesrörelser som är engagerade i kvinnors inkludering, då det finns en oro för att en uppgörelse med talibanerna skulle kunna urholka den blygsamma utveckling som skett på området sedan den ultrakonservativa gruppen störtades i samband med USA:s invasion 2001. Den för också fram budskap från unga fredsbyggare som vill skapa bättre förutsättningar i landet på utbildningsområdet, och rymmer journalister och andra som värnar fri- och rättigheter och vill stärka demokratiska processer, öppenhet och rättssäkerhet, samt religiösa ledare, konstnärer och representanter för etniska minoriteter.

Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer vad gäller de intra-afghaniska samtalen, både vad gäller om, när, var samt av vem och vilka länder de kommer att ledas. Civilsamhällets aktörer har sett alltför många makteliter med egna intressen som främsta drivkraft dela upp landet mellan sig och pläderar därför starkt för att EU och andra delar av det internationella samfundet bör vara del i en framtida fredsprocess så att breda befolkningsgruppers intressen värnas.

Delegationen med representanter från civilsamhället i Afghanistan kommer att delta i möten med flera EU-institutioner samt internationella organisationen med närvaro i Bryssel, som NATO och Världsbanken, mellan den 3 och 6 mars. Några av dem kommer under ett seminarium med europeiska civilsamhällesaktörer att dela med sig av sina personliga upplevelser av konflikten i Afghanistan, och de kommer även att möta den afghanska diasporan.

I bästa fall sammanfaller deras besök i Bryssel med en ny tid för Afghanistan. Där en fredsprocess inleds, där också den afghanska regeringen finns med som part i förhandlingarna, och sist men inte minst, där fredsförhandlingarna blir en möjlighet för alla afghaner. Det civilsamhälle vi mött när en stark förhoppning om att de röster som så länge saknas i Afghanistans samhällsliv ska inkluderas.

av Cecilia Hull Wiklund
Profilbild Cecilia Hull Wiklund

Skrivet av Cecilia Hull Wiklund

Cecilia är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afghanistan. Hon har tidigare arbetat på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med fokus på Afrika, civil-militär samverkan, FN:s fredsfrämjande arbete och uppföljning av Sveriges militära bidrag till internationella insatser. Hon har även arbetat på Försvarsdepartementet, i Försvarsmakten och för FN med intern utvärdering av organisationens fredsfrämjande insatser.

Fler inlägg av Cecilia Hull Wiklund

Män som förhandlar om kvinnor

29 januari, 2019

”Vet du, jag har aldrig själv kunnat bestämma vad jag vill ha på mig. Inte en enda gång.” Uttalandet kommer från Jamila Afghani, en kvinna i 40-årsåldern som lever i Afghanistan och i över två årtionden har kämpat för kvinnors rättigheter. Vi pratar med Afghani, tidigare biträdande minister i den afghanska regeringen samt grundare av […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]