Profilbild FBA redaktör
FBA redaktör 28 januari / 2015

En bättre framtid för Moldavien

MOLDOVA

Alla som kan peka ut Moldavien på en karta räcker upp en hand. De som dessutom kan namnet på huvudstaden kan räcka upp två händer.

Nej, det är inte så lätt. Det var det inte för mig heller innan jag flyttade hit. Moldavien är ungefär lika stort som Jämtland och ligger inklämt mellan Rumänien och Ukraina. Här bor ungefär tre miljoner människor, varav runt 700 000 i huvudstaden Chisinau. Ett par hundra tusen moldaver – inget vet säkert hur många – bor och arbetar utomlands, de flesta i Ryssland, Spanien och Italien. Därifrån skickar de hem pengar till sina familjer för att hjälpa dem att klara livets nödtorft. Medelinkomsten i Moldavien är ungefär 2 000 kronor per månad och landet brukar räknas som Europas fattigaste.

Det är nu ett par månader sedan jag flyttade till Chisinau. Efter att ha varit utsänd av FBA till EU-insatser i Kosovo och Georgien hamnade jag till slut på en av de mest spännande organisationerna för oss som jobbar med fred, säkerhet och utvecklingsfrågor i allmänhet – FN. Här tjänstgör jag som assistent och rådgivare till FN:s högste tjänsteman i landet, UN Resident Coordinator. Arbetet handlar mycket om att koordinera de olika FN-organen i landet, skriva underlag, rapporter och talepunkter, samt att följa den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i landet. Mina tidigare erfarenheter som utsänd för FBA och deltagare i myndighetens kurs för politiska rådgivare har varit ovärderliga och givit mig de verktyg och kunskaper jag behöver för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Tempot är högt, men frågorna högintressanta. Dessutom har jag förmånen att arbeta med engagerade kollegor – de flesta lokalanställda moldaver – som med liv och lust går in för att bygga en bättre framtid för Moldavien.

Fattigdom är bara ett av de problem Moldavien brottas med. Korruption, bristfällig hälsovård och ett svagt utbildningssystem gör livet svårt för många moldaver. Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män är ett annat problemområde. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är stora, där de få större städerna erbjuder bättre livsmöjligheter. Det finns med andra ord gott om uppgifter för FN att ta tag i och det tjugotal FN-organ som är aktiva i Moldavien bidrar till landets utveckling inom en lång rad områden: fattigdomsbekämpning, demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, hälsovård, utbildning, miljöskydd, klimatförändringar och så vidare. Verktygen och arbetsmetoderna skiljer sig åt beroende på uppgifterna och målsättningarna. Exempelvis kan det röra sig om att bidra med expertis och rådgivning inom ett visst reformområde eller att genomföra utbildningar för statsanställda eller aktivister i det civila samhället. FN-familjens bredd är en viktig framgångsfaktor eftersom många utvecklingsproblem kräver integrerade lösningar. När det till exempel gäller att bekämpa fattigdom på ett effektivt sätt krävs insatser på flera områden: inom hälsovård, utbildning, infrastruktur och så vidare. Då krävs expertis från flera FN-organ som arbetar tillsammans för att finna lösningar och nå varaktiga resultat.

Men blir det då någonsin bättre? Ja, många pilar pekar faktiskt i rätt riktning, även om mycket återstår att göra och det ibland inte går så fort som man skulle önska sig. Fattigdomsminskningen har varit dramatisk på senare år. Under perioden 2006–2012 minskade andelen fattiga – personer som lever på mindre än 4,3 USD per dag – från 30,2 procent till 16,6 procent. Barnadödligheten gick ner och medellivslängden ökade under samma period. För att utvecklingen ska fortsätta i positiv riktning krävs emellertid fortsatta insatser av FN och andra internationella organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete – men framför allt av Moldaviens regering, civilsamhälle och befolkning. Det är de som har landets framtid i sina händer.

av FBA redaktör
Profilbild FBA redaktör

Skrivet av FBA redaktör

Fler inlägg av FBA redaktör

FBA-bloggen får nytt utseende

4 januari, 2022

Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022. Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.  

Hur påverkar kampen mot corona arbetet för fred?

22 juli, 2020

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat stridande parter i hela världen att lägga ner sina vapen så att allt fokus kan hamna på kampen mot det nya coronaviruset. Men hur kommer det internationella arbetet för fred, säkerhet och utveckling – som FBA är en del av – att påverkas av koncentrationen på att bekämpa smittspridningen? […]

En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

8 januari, 2020

Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]