Profilbild FBA redaktör
FBA redaktör 3 december / 2013

December, Facebook, Kosovo

När november blivit december har den första snön fallit över Pristina, det första 3G-nätverket lanserats och 36 nya borgmästare och lokalförsamlingar valts. Och, utöver de 106 av FN:s medlemsländer som redan erkänt landet, är Kosovo nu även en stat för 1,19 miljarder Facebookanvändare.

toppbild-Facebook-till-blogg

Det är drygt en månade sedan Sverige avslutade sitt truppbidrag till KFOR. Merparten av den svenska kontingenten lämnade kort därefter landet. Kvarvarande personal har de senaste veckorna sorterat, packat, slängt och sålt – man samlar på sig en del under 14 år. En dryg veckas intensivt arbete återstår innan Herkules tar hem det sista av den svenska Kosovostyrkans personal och material. Men, som försvarsminister Enström har poängterat, Sveriges engagemang för säkerhet och utveckling i Kosovo kommer att fortsätta.

En viktig komponent i detta är vårt stöd till pågående utveckling och reform av Kosovos säkerhets- och rättssektor. Sveriges stöd till säkerhetssektorreform (SSR) och rättsstatsuppbyggnad i Kosovo och andra partnerländer är brett och en rad svenska myndigheter är engagerade.

För att underlätta samordning av myndigheters insatser till stöd för SSR har Sverige etablerat en Nationell Kontaktgrupp för Säkerhetssektorreform (NKSSR). Gruppen träffas en gång i månaden hos FBA och stående inbjudan går till Polisen, Sida, Domstolsverket, Försvarsmakten, Kriminalvården, FOI, MSB och Försvarshögskolan. Vid sidan av sina månatliga överläggningar genomför NKSSR vid behov fältbesök i partnerländer där Sverige stödjer eller planerar att stödja säkerhetssektorreform.

NKSSR förbereder nu ett myndighetsbesök till Kosovo i syfte att informera sig om pågående och framtida arbete inom SSR i landet och för att skapa sig en gemensam bild av hur vi bästa kan bidra. Vid sidan av sedvanligt årsslutsarbete här på Säkerhetsrådssekretariatet, kommer min tid de närmaste veckorna att domineras av förberedelser och genomförande av NKSSR-besöket.

Mellan ljus 1 och 4 i adventsstaken är det mycket som ska ske. December. Månaden av bokslut, avslut, inlopp och slutspurt mot ledighet, festlighet, högtid. Paus. December 2013 tycks inte bli något undantag. Nu kör vi!

av FBA redaktör
Profilbild FBA redaktör

Skrivet av FBA redaktör

Fler inlägg av FBA redaktör

FBA-bloggen får nytt utseende

4 januari, 2022

Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022. Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.  

Hur påverkar kampen mot corona arbetet för fred?

22 juli, 2020

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat stridande parter i hela världen att lägga ner sina vapen så att allt fokus kan hamna på kampen mot det nya coronaviruset. Men hur kommer det internationella arbetet för fred, säkerhet och utveckling – som FBA är en del av – att påverkas av koncentrationen på att bekämpa smittspridningen? […]

En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

8 januari, 2020

Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]