Profilbild Maria Bedford
Maria Bedford 19 december / 2019

Arbetet för fred 2019 i backspegeln – och hoppet inför 2020

När någon frågar vad jag arbetar med, svarar jag ofta bara ”fred och säkerhet”.  Det bemöts alltid med stor nyfikenhet. Inte sällan kommer följdfrågan, hur då?

Det är här det blir komplicerat. Jag arbetar på det internationella sekretariatet för Challenges Forum, som FBA står värd för i Stockholm. Challenges Forum är en internationell samarbetsorganisation som verkar för att förbättra FN:s fredsinsatser. Under de två decennier som Challenges Forum har funnits har vi kontinuerligt växt, och i dag ingår 50 partnerorganisationer från 23 länder, bland annat de fem permanenta medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd. Partnerorganisationerna är till exempel departement, myndigheter, universitet och institut, och Challenges Forum fungerar som en arena där de kan diskutera viktiga frågor.

Sekretariatet hos FBA i Stockholm består av ett team på fyra personer – jag själv inkluderad – som koordinerar Challenges Forums verksamhet runtom i världen. Vad gör vi då i vårt dagliga arbete för att bidra till mer effektiva FN-fredsinsatser?

Uppgiften kan tyckas orimligt stor, särskilt i en tid där världens konflikter blir allt mer utdragna och komplexa, och klimatkrisen och de växande flyktingströmmarna komplicerar läget ytterligare. FN kämpar för att hantera de många utmaningarna. Kritik har bland annat riktats mot FN:s oförmåga att lösa flera av vår tids värsta konflikter, som krigen i Syrien och Jemen.

När FN:s nuvarande generalsekreterare António Guterres tillträdde sin post i januari 2017 var det påtagligt att FN behövde reformera sitt fredsarbete. Ett drygt år senare lanserade Guterres ett initiativ för att förbättra och modernisera FN:s fredsinsatser – och över 150 av FN:s 193 medlemsländer ställde sig bakom deklarationen Action for Peacekeeping (A4P).

Challenges Forum stödjer FN:s pågående reformarbete. Det började med att vi under hösten 2018 hade A4P som tema för vårt årsforum. Årsforumet, där alla partnerorganisationer i Challenges Forum möts, är en av de viktigaste återkommande delarna av verksamheten. Partnerorganisationerna turas om att vara värdar för årsforumet och 2018 var det Sverige, genom FBA och Försvarsmakten, som stod för värdskapet. Resultatet av mötet blev ett antal konkreta rekommendationer för FN:s reformarbete.

Under 2019 har vi arbetat för att ta rekommendationerna vidare. Året inleddes med att representanter för Challenges Forum deltog i FN:s särskilda kommitté för fredsbevarande verksamhet och berättade om rekommendationerna. I maj fick vi sedan presentera rekommendationerna för FN:s säkerhetsråd, under närvaro av FN:s generalsekreterare. Det var första gången i Challenges Forums historia som vi fick tala inför säkerhetsrådet, och inbjudan att göra det visar på den tyngd som Challenges Forums arbete fått inom FN.

I juni hölls vårt årsforum för 2019, den här gången i Kanada. Där fortsatte våra partnerorganisationer att diskutera utformningen av framtidens fredsinsatser och vad FN:s medlemsländer kan göra för att på bästa sätt bidra till insatserna. Diskussionerna landade i ytterligare 15 konkreta rekommendationer som vi under hösten presenterat för FN.

En av rekommendationerna är att stärka ledarskapet i FN:s fredsinsatser, för att göra insatserna effektivare. Under 2020 ska Challenges Forum satsa särskilt på att bidra till att den rekommendationen efterlevs. Vi kommer under nästa år att lansera en handbok i ledarskap för chefer inom FN:s fredsinsatser, både i en tryckt version och som ett digitalt verktyg som enkelt kan användas ute i fält.

Intresset för att vara med i Challenges Forum växer samtidigt. Vi har haft som mål att få fler partnerorganisationer i Afrika, där många av världens konflikter utspelar sig, för att få mer fältperspektiv i diskussionerna. I samband med årsforumet 2019 röstades Institute for Peace and Security Studies från Etiopien in som en ny partnerorganisation. Etiopien blev därmed det fjärde afrikanska landet som är representerat i Challenges Forum, efter Egypten, Nigeria och Sydafrika.

Tanken på det gånga årets aktiviteter och den planerade verksamheten för nästa år gör att jag ändå känner ljus när jag sitter på FBA:s kontor i Stockholm och tittar ut i decembermörkret. Under 2020 ska jag och kollegorna fortsätta arbeta för att framtidens fredsinsatser ska bli så effektiva som möjligt, och kunna bidra till att lösa världens stora utmaningar. Det ger hopp.

av Maria Bedford
Profilbild Maria Bedford

Skrivet av Maria Bedford

Maria arbetar på det internationella sekretariatet för Challenges Forum, som FBA står värd för i Stockholm. Hon har en magisterexamen i offentlig förvaltning och har tidigare arbetat för Polisen. Hon har också genomfört två praktikperioder för FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC.

Fler inlägg av Maria Bedford

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]