Inlägg av Magdalena Tham Lindell

Tillbaka i Goma för att fira varje steg framåt

21 juni, 2017

Det är juni och vi träffar återigen de 24 deltagarna från provinsen Sydkivu som deltar i FBA:s fredsbyggarprogram i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Vi är nyfikna på att få höra om FBA:s utbildning i genusanalys, som gavs tre månader tidigare, har lämnat några spår i deras dagliga arbete. Och alla har exempel de vill berätta […]

Oviss framtid för Kongo

5 december, 2016

De kommande veckorna borde ett fredligt demokratiskt maktskifte äga rum i Demokratiska republiken Kongo, DRK, i enlighet med konstitutionen. Men presidenten verkar planera en annan – och högst oviss – framtid för landet. Den politiska kampanjen ”Bye bye Kabila” pågår för fullt men Joseph Kabila tycks inte ha några planer på att lämna ämbetet efter […]

Parlamentsvalet på prärien

9 augusti, 2016

Djingis khan enade de mongoliska klanerna och skapade det största territoriellt sammanhängande riket i världshistorien. Djingis khan skapade också världens första frihandelszon, införde det vi idag kallar för diplomatisk immunitet och förbjöd lokala sedvänjor som han uppfattade bidrog till återkommande våld. 800 år senare är Mongoliet en demokrati och medlem i Organisationen för säkerhet och […]