Inlägg av Ellen Aurelius

“Nothing about us, without us”

5 februari, 2020

’Nothing about us, without us’ kan sammanfatta delar av den agenda som formulerats i FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen uppmanar till ökad representation av unga i fredsbyggande på alla nivåer av nationellt beslutsfattande. I Somalia utgör unga en stor andel av befolkningen då 60 procent av invånarna är under 25 år. […]

Peacekeepers from around the globe meet at VIKING 14

2 april, 2014

Monday and Tuesday has meant massive confusion and a somewhat organised chicken run at the Regiment in Enköping when over 1000 people from 50 nations were arriving to find their seat in exercise Viking 14. It hits me that so many of them already know each other from serving together in missions abroad, like Kosovo […]