Profilbild FBA redaktör
FBA redaktör 13 september / 2018

”Närmare än så här kommer jag kanske aldrig ett Nobelpris”

Jag ligger i min hängmatta och lyssnar på Sommar i P1. Musiken tonar ut och jag hör Beatrice Fihn, chef för ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som tilldelades Nobels fredspris förra året.

Det pirrar till i magen. Tänk att jag genom mitt jobb som handläggare för FBA:s stöd till civilsamhället har bidragit till att möjliggöra ett arbete som fått fredspriset! Närmare än så kommer jag kanske aldrig ett Nobelpris, tänker jag. Beatrice Fihn fortsätter: Störst skillnad gör människor ofta tillsammans, genom att organisera sig och arbeta mot gemensamma mål. Det har hon bevisat.

Kampanjen ICAN drivs av civilsamhällesorganisationer från hela världen, i Sverige bland annat av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) samt Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) som båda har fått finansiellt stöd från FBA för sitt arbete mot kärnvapen i många år. ICAN är bara ett av många exempel på hur ”vanliga” människor genom sitt engagemang i civilsamhället kan göra skillnad i arbetet för en fredligare värld.

Civilsamhället utgör en betydelsefull aktör för samhällsutvecklingen och fungerar ofta som demokratiskola, röstbärare och opinionsbildare. Civilsamhället kan också utgöra en kanal för marginaliserade gruppers röster och fylla en viktig roll i att försvara och främja mänskliga rättigheter, inte minst i länder i konflikt och postkonflikt.

För att nå resultat inom fred, säkerhet och utveckling krävs ett starkt civilsamhälle och folklig förankring och engagemang – både i Sverige och runt om i världen. Mot bakgrund av detta har FBA i många år haft i uppdrag från regeringen att förmedla bidrag till civilsamhällesorganisationer som arbetar med fred och säkerhet.

Genom åren har FBA stöttat små och stora organisationer som arbetar med fredsfrämjande, kvinnor, fred och säkerhet, säkerhetspolitik och/eller nedrustning och icke-spridning. En del verksamhet har riktat sig till svenska målgrupper, andra till målgrupper i andra länder.

Exempelvis har våra bidrag gått till att öka kunskap och engagemang om svensk säkerhetspolitik, att stärka ungdomar i Somalia samt att ge kvinnor i olika konfliktdrabbade länder i Afrika bättre förutsättningar att delta i nationella fredsprocesser. Jag blir lika imponerad varje gång jag möter representanter eller läser rapporter från organisationerna – så många goda resultat som gör skillnad!

Tidigare i år fick FBA ett förändrat uppdrag från regeringen för myndighetens stöd till civilsamhället. Jag har därför ägnat de senaste månaderna åt ett intensivt utvecklingsarbete som resulterat i nya riktlinjer, villkor och dokument för att ansöka om och rapportera FBA:s bidrag.

De största förändringarna jämfört med tidigare är att FBA i framtiden endast kommer att stötta svenska organisationer och stiftelser som vill arbeta för ökad kunskap och förståelse, intresse och engagemang, samt främjande av dialog och debatt inom områdena fred och säkerhet i Sverige och globalt.

Projekt och verksamhet ska alltid ha en internationell koppling, även om de genomförs i Sverige. Detta är helt i linje med FBA:s mandat som myndighet – vi arbetar internationellt. Nytt är att unga, fred och säkerhet, som FBA har arbetat med i många år, och som det numera finns två FN-resolutioner om (SR2250 och SR2419), blir ett eget tematiskt område att söka bidrag för.

Förändringar väcker ofta frågor. Jag har själv erfarenhet från civilsamhället och vet vad det innebär att med ljus och lykta leta bidrag att söka, slita sitt hår för att förstå vad potentiella givare är ute efter och att skriva en ansökan som visar att just vårt projekt är det som har bäst förutsättningar att bidra till hållbara resultat och långsiktiga effekter.

Jag är därför stolt över att de nya riktlinjerna också innehåller skrivningar om att FBA:s stöd till civilsamhället ska hanteras med tydlighet och transparens gentemot sökande organisationer, på ett effektivt sätt samt med utrymme för tillit och dialog. Det har varit ambitionen tidigare också, men nu finns det alltså på pränt.

Häromveckan höll FBA ett välbesökt informationsmöte om förändringarna. Det är alltid roligt att träffa representanter från den bredd av organisationer som arbetar för fred och säkerhet runt om i Sverige. Vi hoppas att det blir fler tillfällen att mötas, även för att utbyta erfarenheter och prata om andra frågor. Först ser vi dock fram emot att läsa ansökningarna för 2019. Läs mer om hur man söker här.

av FBA redaktör
Profilbild FBA redaktör

Skrivet av FBA redaktör

Fler inlägg av FBA redaktör

FBA-bloggen får nytt utseende

4 januari, 2022

Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022. Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.  

Hur påverkar kampen mot corona arbetet för fred?

22 juli, 2020

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat stridande parter i hela världen att lägga ner sina vapen så att allt fokus kan hamna på kampen mot det nya coronaviruset. Men hur kommer det internationella arbetet för fred, säkerhet och utveckling – som FBA är en del av – att påverkas av koncentrationen på att bekämpa smittspridningen? […]

En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

8 januari, 2020

Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]