Profilbild FBA redaktör
FBA redaktör 21 november / 2017

Att överbrygga klyftor då vi bygger fred

Efter mer än 10 år med arbete i fält nära människor och deras hopp och förtvivlan mitt i konflikternas och fredsprocessernas vardag, var det med viss tvekan jag återvände till huvudkontorens policyvärld. Jag antog i juni utmaningen att leda sekretariatet för The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum), som FBA står värd för. Challenges Forum är ett nätverk som förenar 49 institutioner från 22 länder, inklusive de fem permanenta medlemsländerna i FN: säkerhetsråd. Vi arbetar för att göra FN:s fredsinsatser mer effektiva. Från Sverige deltar förutom FBA även Försvarsmakten, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Ända sedan jag disputerade i freds- och konfliktforskning för snart 20 år sedan och började arbeta med fred och mänsklig säkerhet, har jag återkommande sett att det finns två klyftor att överbrygga. Å ena sidan mellan forskare och de som arbetar med policy, å andra sidan mellan de som arbetar med policy vid olika huvudkontor och de som är stationerade i fält med uppdrag att konkretisera policyn i en utmanande, men också närande, verklighet.

Ett konkret minne är när jag arbetade med OECD-DAC och vi skapade en vägledning, med stöd av forskning och praktiska erfarenheter från syd och nord, för att göra säkerhetssektorreforminsatser mer effektiva. När jag sedan lämnade huvudkontoren och började arbeta i fält märkte jag att många där gjorde som tidigare och det tog flera år innan riktlinjerna från huvudkontoren började ge effekt. När vi senare gjorde en uppföljningsstudie åt OECD-DAC bekräftades denna känsla. Dialogen mellan center och periferi var ofta bristfällig, styrd av byråkratiska rutiner och med avsaknad av tydliga och långsiktiga målsättningar – det fanns flera klyftor att överbrygga!

De senaste åren har jag dock sett att treenigheten forskning-policy-praktik har börjat bli mer av en verklighet. Därför var det med stort intresse jag började arbeta på FBA, som förenar just kompetenser inom forskning, policy och praktik. Strävan efter treenigheten går också att finna i Challenges Forum. Under mer än 20 år har forumet varit en plattform för dialog mellan FN-representanter på hög nivå, experter och forskare från olika institutioner, myndigheter från FN:s medlemsländer och, inte minst, ledande praktiker med färska erfarenheter från att verka i FN:s fredsinsatser i fält.

Det märktes inte minst i oktober då Challenges Forums årliga möte hölls, denna gång i Istanbul. Totalt samlades cirka 80 personer i denna vackra och myllrande stad mellan Asien och Europa, för att under två dagar lyssna och tala om ledarskap i FN:s fredsinsatser.

Arbetet var intensivt och totalt 13 arbetsgrupper diskuterade hur ledarskapet i en fredsinsats kan förebygga sexuella övergrepp, främja långsiktig fred, skydda civila, stärka jämställdheten, och verka i miljöer där terrororganisationer opererar. Mötet mellan experter, forskare, FN:s och medlemsstaternas institutioner samt praktiker från fält skapade just de förutsättningar som jag beskriver ovan.

Fabrizio Hochschild, assisterande generalsekreterare i FN och den som leder generalsekreterarens stab, gav också oss alla i Istanbul en visionär exposé av FN:s pågående reformer och vikten, i denna process, av ledarskapet i organisationens fredsinsatser. Han påvisade tydligt relevansen av Challenges Forums arbete. Nu ska vi arbeta vidare och fortsätta överbrygga klyftorna och främja mötet mellan forskning, policy och praktik.

av FBA redaktör
Profilbild FBA redaktör

Skrivet av FBA redaktör

Fler inlägg av FBA redaktör

FBA-bloggen får nytt utseende

4 januari, 2022

Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022. Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.  

Hur påverkar kampen mot corona arbetet för fred?

22 juli, 2020

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat stridande parter i hela världen att lägga ner sina vapen så att allt fokus kan hamna på kampen mot det nya coronaviruset. Men hur kommer det internationella arbetet för fred, säkerhet och utveckling – som FBA är en del av – att påverkas av koncentrationen på att bekämpa smittspridningen? […]

En betraktelse över haltande analyser och framtidens konflikter

8 januari, 2020

Fredagsflyget tillbaka till Stockholm är fullpackat. Jag återvänder hem efter en vecka i Bryssel, där jag varit del av ledningen för den gemensamma kurs som all personal som sänds ut till EU:s insatser deltar i. Nu sjunker jag tillbaka i fåtöljen och känner mig både lättad och stolt. Men en tanke dröjer sig kvar. Det […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]