Inlägg av Lejla Hastor

Lång väg till EU-medlemskap för Bosnien och Hercegovina

16 maj, 2023

För att Bosnien och Hercegovina ska komma vidare i EU-närmandet måste viktiga reformer genomföras. Sannolikt kommer ett EU-medlemskap att dröja många år till. Sveriges bistånd till västra Balkan bidrar till ländernas EU-närmande och kompletterar EU:s verksamhet men många utmaningar återstår i landets väg mot ett fullvärdigt medlemskap i unionen. Av de sex länderna på västra […]